IRU varnar för överoptimistiska co2-mål i EU: "Orealistiskt och ohållbart"

IRU framhåller bristen på infrastruktur för tunga fordon med nollutsläpp och påpekar att det inte finns någon infrastruktur för att nå de höga målen, varken i städer eller på EU:s stora vägnät. Foto: Volvo Buses

Internationella vägtransportunionen (IRU) uttrycker skarp kritik mot Europeiska parlamentets omröstning nyligen, där de anser att målen för nollutsläppsfordon är orealistiska. IRU hävdar att parlamentet svagt har beaktat rollen för koldioxidneutrala bränslen i omställningen till hållbarhet och jämför EU:s transportsektors styrning med totalitära regimer genom att införa köptvång för transportoperatörer.

Raluca Marian, IRUs förespråkare i EU, uttrycker besvikelse över att trots många starka röster från industrin och Europaparlamentet för en förnuftig väg till avkarbonisering, nu parlamentet inleder trilogförhandlingar med mål som är frånskilda från verkligheten och energitillgångarna på marknaden.

Brist på infrastruktur

Utan laddstationer och planer för uppgradering av elnätet är till och med 2030 års mål på 30% en enorm utmaning, och nu siktar parlamentet på ett ännu högre mål om 45% inom bara sex år.

IRU är bestämt emot de obligatoriska inköpsmålen som parlamentet har antagit, vilket de anser strider mot grundläggande europeiska rättigheter till egendom och näringsfrihet. Att ställa orimliga krav på privata aktörer som hanterar sina egna risker är oacceptabelt, understryker Raluca Marian. Hon uttrycker dock en viss lättnad över att parlamentet åtminstone har bekräftat en tidigare översyn av målen från 2028 till 2027, vilket industrin har förespråkat. Detta ger ett stråle av hopp om att EU:s politik kommer att anpassas till verkligheten i god tid före 2030.

"Kompensera för den extra vikten av batterier"

IRU påpekar också problemet med EU:s förslag att ta bort ytterligare fyra ton för utsläppsfria fordon. Denna extra vikt är nödvändig för att bibehålla sektorns effektivitet och kompensera för den extra vikten från nya teknologier som batterier.

Till sist varnar Raluca Marian för att vissa medlemsstater och EU-parlamentariker verkar motarbeta sitt eget ambitiösa CO2-målsättning genom att göra nollutsläppsfordon kommersiellt ohållbara, vilket underminerar övergången till en mer hållbar transportsektor.

Källa: Sustainable Bus