Njordr Offshore Wind - är en offensiv aktör på den svenska havsvindmarknaden

När andelen förnybar energi ska bli större och den totala energiproduktionen behöver öka är havsbaserad vindkraft ett av energislagen som hamnar alltmer i fokus. Karlstads-baserade Njordr Offshore Wind är en av de aktörer som för närvarande utvecklar ett antal storskaliga havsvindprojekt runtom i Sverige. Med en projektportfölj bestående av nio storskaliga projekt med en sammanlagd potentiell effekt på 21 GW och en förväntad årsproduktion på över 80 TWh per år har Njordr Offshore Wind potential att utvecklas till en av storspelarna på den svenska marknaden för havsbaserad vindkraft.

Av Annika Wihlborg Bildkälla: Njordr Offshore Wind

Njordr Offshore Wind bildades 2021 som ett joint venture mellan Njordr AS och Vindkraft Värmland med syfte är att utveckla, projektera och bygga havsbaserad vindkraft. Bolagets huvudägare är entreprenörerna bakom Freyr Battery, Norges motsvarighet till Northvolt. 

–Vår främsta styrka är att vi genom vårt samarbete har etablerat ett team som tillsammans spänner över en stort mängd av de kompetenser som krävs för att framgångsrikt identifiera, utveckla och realisera såväl bottenfasta som flytande havsbaserade vindkraftsparker, exempelvis vindturbindesign, vindmodellering och meteorologi, säger Niklas Sondell, grundare av Njordr Off shore Wind.

bild
Niklas Sondell, grundare av Njordr Offshore Wind.

I juni 2023 ansökte Njordr Off shore Wind hos regeringen om att få bygga vindkraftsparken Baltic Offshore Beta, som enligt planen ska bestå av uppemot 127 vindkraftverk som ska uppföras i Sveriges ekonomiska zon, 60 kilometer sydost om Karlskrona. Området har pekats ut av Energimyndigheten som ytterst väl lämpat för havsbaserad vindkraft och möjligheterna till nätanslutning är mycket goda. Vindkraftsparken beräknas få en sammanlagd effekt på drygt 2 500 megawatt och kunna producera drygt 10 TWh el per år. 

– Vi bedömer förutsättningarna för att få tillstånd som goda. Vår förhoppning är att vår ansökan ska godkännas senast 2025 och att projektet ska vara i drift runt 2030. Vår ambition är självklart att bidra till en kraftigt förstärkt elförsörjning i södra Sverige, säger Annelie Brolinson, vd på Njordr Off shore Wind.

bild
I juni 2023 ansökte Njordr Off shore Wind hos regeringen om att få bygga vindkraftsparken Baltic Off shore Beta utanför Karlskronas kust.

Nio havsbaserade vindkraftsprojekt i pipeline
Baltic Offshore Beta är det projekt som för närvarande ligger längst fram i pipeline, men bolaget har ytterligare åtta storskaliga havsbaserade vindkraftsprojekt i sin portfölj. Njordr Offshore Wind planerar eventuellt att komplettera den nya havsvindparken utanför Karlskrona med en landbaserad anläggning där elproduktion som motsvarar minst 100 timmars kontinuerlig drift av en viss baseffekt kan lagras. Anläggningen kan i viss mån kompensera för den havsbaserade vindkraftens väderberoende.

– Vi har för närvarande en projektportfölj bestående av nio projekt belägna i svenska delen av Västerhavet, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Samtliga projekt planeras långt ifrån kusten, vilket gör dem mindre kontroversiella. Vår generella strategi för att så många som möjligt av våra projekt ska beviljas tillstånd är att minimera antalet konfliktytor, säger Annelie Brolinson.

bild
Annelie Brolinson, vd på Njordr Offshore Wind.

Planerar vindkraftspark utanför Sandhamn
Nästa projekt i Njordr Offshore Winds pipeline är Delta, en havsbaserad vindkraftspark som enligt planen ska anläggas 60 kilometer öster om Sandhamn i Stockholms skärgård. Anläggningen beräknas kunna producera mellan 1,5 och 2 gigawatt per år. 

Några av Njordr Offshore Winds projekt är belägna i Bottenviken och Bottenhavet. Deras främsta syfte är att förstärka tillgången på energi i Norrland, där den gröna och fossilfria industrins energibehov väntas öka exponentiellt framöver.

–Vi är tidigt ute på den svenska marknaden för havsbaserad vindkraft. Vi är snabbrörliga och bra på att identifiera områden där sannolikheten att beviljas tillstånd för anläggning av en vindkraftspark är hög. Vår ambition är att fortsätta projektera i samma höga takt även framöver. Vi betraktar Norden som vår hemmamarknad men fokuserar för närvarande enbart på etableringar i svensk ekonomisk zon, säger Annelie Brolinson. ◆