Mobiltelefoner och surfplattor ska få längre liv med EU:s nya ekodesignkrav

Carlos Lopes, senior rådgivare på Energimyndigheten. Foto: Energimyndigheten

Ökad tålighet vid fall, batterier med högre uthållighet och smidigare reparationer. Det ingår i EU:s nya ekodesignkrav och energimärkning som ska förlänga livet på mobiler och surfplattor.

2020 såldes ungefär 150 miljoner mobiltelefoner och nästan 24 miljoner surflattor i EU. En mobiltelefon används i snitt två till tre år och surfplattor i cirka fem år. 

- Nu ska mobiler och surfplattor för första gången få ekodesignkrav, vilket leder till längre livscykler då de blir mer robusta och lättare att reparera. Dessutom kommer energimärkningen att göra det enklare för konsumenter att göra medvetna val när det är dags att köpa ny mobiltelefon eller surfplatta, säger Carlos Lopes, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Kraven gäller alla nya mobiltelefoner och surfplattor som sätts på EU:s marknad från och med den 20 juni 2025. Energimärkningen visar hur länge man kan använda mobiltelefonen utan att ladda. Den visar även antal laddningscykler, stöt- och reptålighet samt skydd mot damm och vatten.

- Mobiler och surfplattor är de första produkter som märks med ett reparerbarhetsindex som gäller på EU-nivå. Klassningen visar hur lätt produkten är att reparera, säger Carlos Lopes.

Minskar miljöpåverkan

Carlos Lopes har varit Sveriges representant i EU-förhandlingarna som lett fram till de nya kraven. Han framhåller att den största miljöpåverkan, även gällande energianvändning, är relaterad till materialutvinning samt tillverkningsprocesser.

- De nya EU-kraven ökar möjligheterna att ge produkterna längre liv och att återvinna de värdefulla ämnen som används i produktionen av mobiltelefoner och surfplattor, exempelvis kobolt. På så sätt kan produkterna bli mer hållbara.

Kraven förväntas minska energianvändningen för produktionen och användningen av mobiltelefoner och surfplattor med en tredjedel från och med  2030.

Fakta om de nya kraven

  • Alla nya mobiltelefoner och surfplattor som sätts på EU:s marknad från och med den 20 juni 2025 måste tåla oavsiktliga fall och repor, vara skyddade mot damm och vatten, samt ha tillräckligt långlivade batterier.
  • Batterierna ska hålla för minst 800 laddnings- och urladdningscykler samtidigt som de behåller minst 80 procent av sin ursprungliga kapacitet.
  • Reservdelar ska fortsätta att finnas tillgängliga sju år efter att modellen slutat att säljas på EU-marknaden.
  • Det ska finnas tillgång på viktiga reservdelar inom fem till tio arbetsdagar.
  • Uppgraderingar av operativsystem ska vara tillgängliga i minst fem år efter det att produkten har släppts på marknaden.