Ei- elmarknaden vecka 37 2023

Foto: Pixabay

Under veckan har överföringskapaciteten varit något begränsad. Systempriset ökade med 16 procent jämfört med föregående vecka och veckomedel landade på 20,1 EUR/MWh.

Spotpriset i elområde SE1 och SE2 sjönk med 1 procent där medel blev 12,7 EUR/MWh. I elområde SE3 ökade spotpriset med 24 procent och veckomedel blev 38 EUR/MWh. I elområde SE4 ökade spotpriset med 76 procent och hade ett medel på 88,5 EUR/MWh.

Terminspriserna på kol ökade med 5,2 procent och hade ett veckomedel på 121,9 USD/ton, oljepriset ökade med 2,7 procent och veckomedlet landade på 92,4 USD/fat, gaspriset ökade med 7,4 procent där veckomedlet blev 35,9 EUR/MWh.

Medeltemperaturen var något högre än normalt medan nederbörden var lägre än vanligt.

I Sverige låg den tillgängliga kärnkraften på 65 procent vilket motsvarar en ökning med 6,6 procent jämfört med föregående vecka. Under veckan har överföringskapaciteten varit något begränsad mellan SE3 och SE4.

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen