Steady Energy och VTT bygger Finlands första termiska minireaktor

Det tryck som krävs av LDR-50-reaktorn är jämförbart med trycket i en espressomaskin. När anläggningen går under ett lägre tryck än fjärrvärmenätet kan man säkerställa att läckorna vid fel stannar kvar inne i anläggningen och inte äventyrar människor eller miljö, konstaterar Steady Energys vd Tommi Nyman.

Företaget Steady Energy bygger en termisk anläggning i Finland som drivs av en liten kärnreaktor. Företaget som arbetar med forskningsinstitutet VTT meddelade nyligen att man lyckades samla in två miljoner euro i startpengar för projektet.

- En liten reaktor som bara producerar värme är tekniskt sett enklare än en anläggning som producerar el eller el och värme. Temperaturen i anläggningen är lägre och trycken likaså. Förenklat handlar det om att koka vatten med hjälp av en kärnreaktor, meddelar VTT på insitutets hemsida.

Anläggningen, baserad på LDR-50-reaktorteknologin utvecklad av VTT, förväntas stå färdig 2030. De medel som nu samlas in ska användas till forsknings- och utvecklingsarbete. Finansieringsbasen ska utökas inför byggandet av pilotanläggningen.

Så småningom får man i Finland veta hur fjärrvärmen som produceras av en kärnreaktor känns.

Ett lägre tryck än fjärrvärmenätet

 Den lilla reaktorn arbetar vid en temperatur på cirka 150 grader och ett tryck på mindre än tio bar.

VTT började utveckla kärnreaktorn LDR-50 2020. Den termiska effekten hos modulreaktorn är 50 megawatt. Modularitet gör att block på 50 megawatt kan kopplas ihop efter behov.

Kraften i en liten reaktor räcker för att värma en liten stad. Anläggningen kan också användas som en avsaltningsanläggning för att producera färskvatten, eller så kan anläggningen konverteras för att producera industriell ånga.

Höga säkerhetskrav

LDR-50-reaktorn är baserad på en passiv värmeborttagningslösning. Passiva system gör det möjligt att implementera höga säkerhetskrav med enkel teknik.

LDR-50 reaktormodulen består av två kapslade tryckkärl. Utrymmet mellan tryckkärlen är fyllt med vatten. Om värmeavledningen genom värmeväxlarna störs börjar vattnet i mellanrummet koka. Vid kokning bildar vattnet i det mellanliggande utrymmet en effektiv passiv värmeöverföringsväg

Källor: Steady Energy / VTT