SENS signerar arrendeavtal för ny batterilagringsanläggning i Motala

Foto: Federico Respini/Unsplash

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har undertecknat ett nytt arrendeavtal med syftet att upprätta en ny batterilagringsanläggning i Motala, Östergötlands län. Detta avtal sträcker sig fram till och med den 1 maj 2053 och syftar till att skapa en batterianläggning med en kapacitet på 30 MW.

Som en del av SENS engagemang för att erbjuda attraktiva och klimatsmarta energilösningar, har etableringen av batterilagring blivit en väsentlig komponent i bolagets verksamhet. I våras kommunicerade SENS om försäljningen utav ett av Sveriges största batteriparker om 25 MW som såldes till Axpo, Schweiz största energibolag. Affären var inte bara ett officiellt bevis att SENS har resurser och kompetens att utveckla storskaliga batteriparker utan styrkte också den finansiella bäringen i SENS affärsidé att utveckla storskaliga energiprojekt då bolaget hade nöjet att kunna rapportera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten i senaste kvartalsrapporten.

Redan förra veckan kunde SENS kommunicera att ett nytt markarrende var signerat kring ett potentiellt 40MW batteri vilket påvisar SENS ambitioner att fortsätta vara en ledande utvecklare av storskaliga batteriprojekt.

Nu meddelar SENS att ännu ett arrendeavtal har signerats, denna gång med en markägare i Motala, Östergötlands län. Med detta avtal på plats kommer SENS nu inleda processen att säkerställa relevanta rättigheter för att uppföra en batteripark med en kapacitet på 30 MW.