Fortsatt stöd till gödselbaserad biogas föreslås

Foto: Biofrigas

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för år 2024 fortsatt stöd till produktion av gödselbaserad biogas och avsätter 200 miljoner kronor per år för 2024–2026.

Regeringen föreslår fortsatt stöd till produktion av gödselbaserad biogas. Från 2024 kommer stödet hanteras tillsammans med övriga produktionsstöd för biogas och därför föreslås en höjning av det gemensamma anslaget för dessa stöd med 200 miljoner kronor per år för 2024–2026. Stödet syftar till att stimulera produktion av förnybar energi samt minska metangasutsläppen från jordbruket. Stödet minskar också företagens fossilberoende, stärker deras beredskap och minskar deras sårbarhet för höga energipriser.

- Förslaget är välkommet och bidrar till att skapa långsiktiga spelregler för våra biogasproducenter. Vi ser förslaget att samla stöden tillsammans med övriga produktionsstöd som positivt då det bör minska den administrativa bördan för stödtagarna, säger Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB.

Regeringen har tidigare meddelat en kortare förlängning av stödet och aviserat att mer pengar skulle skjutas till i kommande budgetproposition, något som nu skett.

Den 20 september överlämnas regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen.