ELFACK - Sjufaldig ökning av installerade batterier till solcellsanläggningar

Anna Werner, vd för Svensk Solenergi och Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare, föreläste om fördelen med batterier till solcellsanläggningar på årets upplaga av Elfackmässan i Göteborg. Foto Anders Carlsson

2022, det andra året med det gröna avdraget, ökade antalet nyinstallerade solcellsanläggningar i Sverige från 20000 till 66000. Men antalet nyinstallerade laddboxar till anläggningarna sjudubblades.

”Vi ser att det gröna avdraget är väldigt populärt för att installera batterier”, sa Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, vid sin föreläsning på Elfacksmässan i Göteborg.

”Man kan säga att vi har gått från en snabb solcellsutbyggnad till en snabb batteriutbyggnad. Vi hade 3000 personer med hemmabatteri vid förra årsskiftet, nu har vi 15000. Så det är från väldigt låga nivåer, men nog har vi ett väldigt starkt intresse för batterier. Det visar de här siffrorna", sa Anna Werner.

Tillsammans med kollegan Ludvig Bydén, verksamhetsutvecklare, radade hon upp en mängd fördelar med att låta installera ett batteri.

"När det blir stora fluktuationer i pris så kan man faktiskt lagra el några timmar. Köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt. Och för att göra det behöver man inte ens en solcellsanläggning. Därför tycker vi att man ska få grönt avdrag även om man inte planerar att installera solceller, för i dag finns den begränsningen", sa hon.

Svensk solenergi framhåller nyttan med att hjälpa till att stötta elnätet.

”Det är otroligt viktigt för energiomställningen. Vi kan bygga ut elnätet men också göra det mycket smartare och stabilt så att det klarar att ta emot mycket kraftproduktion”, sa Anna Werner.

Med hjälp av ett diagram visade föreläsarna en färsk bild över elpriset ett dygn under en helg i maj i södra Sverige.

”Vi kan se att mitt på dagen när solen skiner då går elpriset ner. Och då är det väldigt bra att kunna lagra elen. Och då kan man köpa när det är billigt och sälja när det är dyrt om man har ett batteri. På helgerna så bidrar vi alltså till lägre elpris.”

”Och det här är i grund och botten väldigt bra. Vi har haft väldigt höga elpriser just på sommaren, dagtid, när vi producerar absolut mest så det här är positivt”, sa Ludvig Bydén.

Av: Anders Carlsson