PiteEnergi håller koll på vart utrustningen är med hjälp av smarta sensorer

Bild: PiteEnergi

Användningen av smarta sensorer och IoT (Internet of things) växer i hela världen. Tekniken utvecklas och att samla in data från sensorer blir allt vanligare. På PiteEnergi har vi utvecklat en lösning för att få ännu bättre koll på var vår uthyrda utrustning är.

Ibland kan det behövas en tillfällig elanslutning, till exempel vid nybyggnation av hus eller till någon typ av event. Vi hjälper våra kunder genom att hyra ut byggkraftskåp för att få tillfällig el, innan den permanenta elanslutningen är klar. På byggkraftskåpen har vi monterat smarta sensorer som ger oss exakt position på var skåpen finns placerade. Varje morgon rapporterar sensorn sin position och skulle det vara så att byggkraftsskåpet är i rörelse ökar frekvensen och vi får en indikation om det.

– För oss som hanterar byggkraftskåpen, levererar till kund och hämtar in dem, har det blivit mycket enklare att följa upp och hålla koll. Förr kunde det ibland hända att vi fick lägga tid på att söka utrustningen. Nu kan vi bara åka ut och hämta skåpet på den position som sensorn har rapporterat in. Det är bättre både för våra kunder och för oss, berättar Stefan Tengman, arbetsledare Drift & Service PiteEnergi.

Sensorerna är trådlösa och drivs av batterier, de är lätta att montera och kan placeras nästan vart som helst. Sensorernas data, i det här fallet den aktuella GPS-positionen, samlas in via vårt kommunikationsnät LoRaWAN som sedan presenterar datan på en webbsida med en kartbild och exakt position.