Stockholm Exergi lanserar erbjudande med minusutsläpp

Skiss tänkbar utformning av fullskalig bio-CCS-anläggning. Skiss: Stockholm Exergi

Stockholm Exergi öppnade nyligen möjligheten för sina fjärrvärmekunder att köpa minusutsläpp från företagets framtida bio-CCS-anläggning. Vid sidan av åtaganden att reducera sina utsläpp ser allt fler företag ett behov av minusutsläpp för att nå netto-noll-mål eller för att minska sin klimatpåverkan ytterligare. Genom dessa köp bidrar kunderna samtidigt additionellt till finansieringen av Stockholm Exergis bio-CCS-anläggning som planeras att vara i drift 2026.

Programmet är öppet för alla fjärrvärmekunder som vill köpa över 1 000 ton minusutsläpp per år över tio år. Först ut att signera intentionsförklaringar med Stockholm Exergi är Heba, AMF Fastigheter och Akademiska Hus.

Efter IPCC:s rapport AR6 från 2022 råder det global samsyn om att utsläppsminskningar inte räcker för att nå Parisavtalets klimatmål. Därtill måste omfattande satsningar till för att minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären genom att på olika sätt åstadkomma så kallade minusutsläpp. Enligt IPCC:s rapport har bio-CCS en framträdande roll för att säkra de nödvändiga minusutsläppen.

- Det är oerhört spännande att vi på Stockholm Exergi tillsammans med våra fjärrvärmekunder kan bidra till att förverkliga ett av de viktigaste nya verktygen för att bromsa den globala uppvärmningen. Fjärrvärmen utgör en unik, gemensam resurs som inte bara värmer stockholmarna och tryggar elförsörjningen lokalt. Nu möjliggör den och alla dess användare också att vi kan erbjuda en väg för företag och Sverige att nå sina klimatmål, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

bild
Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi. Foto: Stockholm Exergi

Allt fler företag är medvetna om klimatutmaningarna och har de senaste åren satt upp mål för att nå netto-noll-utsläpp i enlighet med Parisavtalet eller tidigare, ofta redan 2030. För att nå netto-noll krävs att företagen reducerar utsläppen i sin värdekedja så långt som möjligt och sedan neutraliserar återstoden med just minusutsläpp.

- Att våra fjärrvärmekunder ser behovet av minusutsläpp är mycket betydelsefullt. Det vi ser nu är början på den nya marknaden för minusutsläpp som kommer att vara central för finansieringen av anläggningar som vår. Om vi löser finansieringen och alla nödvändiga regelverk är på plats räknar vi med att kunna besluta om investeringen under första kvartalet 2024, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.