SMR i fokus vid ny internationell energikonferens

Under pauser, luncher, och middagar hölls många informella samtal som i slutändan kan innebära nya intressanta samarbeten. Foto: Pierre Eklund

I slutet av september arrangerades den internationella konferensen Converging Energy Technologies, CET2022, i Oskarshamn – kommunen med en av världens största kokvattenreaktorer. Conventus Media var på plats under tredagarskonferensen där små modulära kärnkraftsreaktorer (Small Modular Reactor) stod i fokus.

AV PIERRE EKLUND | FOTO PIERRE EKLUND, CNETO, UNIPER OCH LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN

Genom byggnationen av Oskarshamns kärnkraftverk under 1960-talet och sedermera även etableringen av ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle och Äspölaboratoriet, där Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har bedrivit forskning kring det framtida kärnbränsleförvaret, har Oskarshamns kommun blivit ett center för forskning och energi- och kärnbränslefrågor. Under 2021 tog Oskarshamns kommuns strategiska utvecklingsverktyg Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling initiativ till att skapa samverkansplattformen Centrum för ny energiteknik (CNETO) mellan offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.

bild

– Bland CNETO:s partners finns KTH, Linköpings universitet och stora företag som Uniper och OKG som är verksamma i kommunen. Syftet med plattformen är att stärka utvecklingen i Oskarshamn, bland annat näringslivet, för en hållbar och klimatneutral framtid, förklarar Anna Rockström, koordinator för CNETO och Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling.

Tillsammans med sina partners Oskarshamns kommun, Kungliga Tekniska Högskolan, energibolaget Uniper Sweden och kärnkraftsbolaget OKG beslutade Centrum för ny energiteknik att skapa en helt ny internationell konferens - Converging Energy Technologies 2022 (CET22) - för att sätta fokus på framtidens energisystem och hur små modulära kärnkraftsreaktorer, Small Modular Reactor (SMR), kan bidra till att både uppnå klimatmål och tillgodose ett ökat energibehov i världen.

Small Modular Reactor är en mindre reaktor som kan leverera stabil och fossilfri el utan att ta lika mycket plats som dagens stora kärnkraftverk, och behöver inte laddas med nytt kärnbränsle lika ofta som ett konventionellt kärnkraftverk. Säkerhetssystemet är också annorlunda. Vid en incident kyler Small Modular Reactor ner sig själv, utan att vara beroende av någon yttre elförsörjning. KTH och Uniper driver just nu ett intressant SMR-projekt vid Oskarshamns kärnkraftverk tillsammans med Swedish Modular Reactors och Blykalla.

Framtidens energisystem

Den första upplagan av Converging Energy Technologies öppnades av Ramon Wyss, professor emeritus i teoretisk kärnfysik vid KTH och ordförande för CET2022. Ramon Wyss förklarade att konferensen ska verka som ett startskott för en mer öppen diskussion om framtidens energisystem.

– Vi såg en möjlighet och ett behov att ha en konferens om framtidens energisystem, och Converging Energy Technologies syftar till att låta olika energikällor samverka för att utveckla ett fossilfritt samhälle.

– Vi kan inte bara rikta in oss på ett eller två kraftslag och måste få bort polariseringen kring kärnkraft. SMR är en gamechanger. Små modulära reaktorer genererar ökad säkerhet, större elasticitet, och är mer kostnadseffektiva än konventionella kärnkraftverk.

Förutom SMR riktade tredagarskonferensen fokus på lagring av koldioxid och vätgasproduktion. Den första dagen bestod av föreläsningar och presentationer i konferens- och samlingslokalerna Forum i centrala Oskarshamn med fokus på kärnkraft. Tempot var högt då varje talare var tilldelad mellan 15 och 20 minuter. Innan talare från Europa och Nordamerika äntrade scenen hälsade Peter Sandwall, tidigare generaldirektör för Försvarsmakten och sedan år 2020 landshövding i Kalmar län, välkommen till Oskarshamn. I sitt tal lyfte landshövdingen fram den rådande energikrisen och på vilket sätt det påverkar näringslivet i länet.

– Det finns företag i detta län som tittar på spotpriser varje dag för att avgöra om deras fabrik ska vara i drift dagen efter. Det finns företag som har stängt ner sin produktion under veckodagar och valt att bara satsa på helger. Nu står vi inför en situation där vi inte bara har höga elpriser utan även riskerar elunderskott, vilket vi inte har haft i modern tid, menade Peter Sandvall.

– En svår situation, men som vi alla vet. I kriser av olika slag finns också ett driv för innovation och förändring. Den här konferensen kommer väldigt lägligt.

Global representation

Först ut av talarna var Johan Svenningsson, VD för Uniper Sweden, följt av representanter från globala företag och organisationer som GE Hitachi, Rolls Royce SMR, Électricité de France som är ett av världens största energiföretag, Nuscale Power, Blykalla, Terrestrial Energy och Think Atom Ltd som berättade om deras arbete med SMR-tekniken. På plats fanns även representanter från kanadensiska kärnsäkerhetskommissionen och den franska statliga kommissionen för atomenergi och alternativ energi, som talade om regelverk, utmaningar och möjligheter med SMR i Kanada och Frankrike.

Gerhard Wächter från EU-kommissionen inledde andra dagen med att tala om kärnkraftens roll i EU:s energiomställning, vilket följdes av talare från Finland, Estland, Nederländerna och Sverige som talade om kärnkraftens roll och möjligheter i respektive land. Efter lunch hade deltagarna möjlighet att besöka utställningar och knyta kontakter innan det var dags för dagens höjdpunkt - studiebesök vid Oskarshamns kärnkraftverk och Äspölaboratoriet.

– Intresset för studiebesöket, som var tvunget att förbokas, var väldigt stort och uppskattat. Vi hade inte möjlighet att besöka platsen där KTH och Uniper ska bygga sin testanläggning, utan deltagarna fick en guidad tur på kärnkraftverket, förklarar Anna Rockström.

bild
Anna Rockström, koordinator för CNETO och Nova Utbildning, FoU & Aff ärsutveckling, jobbade i kulisserna för att allt skulle fl yta på under konferensen. Foto: CNETO

Rafael Mariano Grossi, generaldirektör för International Atomic Energy Agency (IAEA) som var medarrangör till konferensen, inledde sista dagen av CET 2022. Dagen bjöd på en större variation av ämnen, bland annat vätets roll för att reducera koldioxidutsläpp, SSAB:s transformation mot fossilfritt stål, samt hållbara elnätstekniker. Konferensen avslutades av Ramon Wyss.

Med tanke på den stora uppslutningen med över 200 deltagare på plats måste man säga att konferensen var väldigt lyckad. Inte minst också med tanke på alla internationella gäster som kom från hela världen och det stora stödet som kommunen tillsammans med Nova kunde erbjuda organisatörerna av CET2022, menar Ramon Wyss som har svårt att välja ut en höjdpunkt under dagarna.

– Alla bidrag höll så hög klass, och det var många informella samtal som pågick under luncherna, middagarna och kafferasterna. Vi fick också direkt respons av några studenter från Uppsala som hade hittat sina intressen för framtiden.

bild
Ramon Wyss, professor emeritus i teoretisk kärnfysik vid KTH och ordförande för CET2022, öppnade den första upplagan av Converging Energy Technologies, med fokus på framtidens energisystem. Foto: Pierre Eklund

Öppnar för uppföljning

Ramon Wyss utesluter inte att det blir en ny konferens nästa år, och berättar att de i så fall har tagit med sig flera lärdomar för att anordna ett ännu bättre evenemang.

– Oskarshamn har visat att de är den bästa platsen i Sverige för den här typen av konferenser, och vi kan nog räkna med ett stort intresse för en uppföljning. Nu hoppas vi att våra sakkunniga från de olika partierna ser nya möjligheter till att öka Sveriges utveckling mot ett klimatneutralt samhälle.

– Kärnkraften med SMR tekniken kan spela en stor roll i den framtida utvecklingen inom hela Europa för ökad energisäkerhet och kostnadseffektiv energiomställning.

bild
Drygt 200 personer från hela världen hade tagit sig till konferenshuset Forum i Oskarshamn för den internationella konferensen Converging Energy Technologies 2022. Foto: Pierre Eklund

bild