Nijhuis Saur Industries slutför förvärvet av Veolia Mobile Water Services europeiska del

NSI Mobile Water Solutions MODI trailer.

Nijhuis Saur Industries (som är en del av Saur Group) meddelar att de har slutfört koncernens förvärv av Veolias europeiska division för mobila vattenreningstjänster i linje med de konkurrensåtaganden som Veolia meddelat Europeiska kommissionen. Tidigare Mobile Water Services kommer nu att bli NSI Mobile Water Solutions, en del av Nijhuis Saur Industries och en av Europas ledande leverantörer av mobila vattenreningslösningar.

Divisionen Mobile Water Solutions (MWS) utgör nu Nijhuis Saur Industries (NSI) globala plattform för mobila vattentjänster. Den kombinerade och moderna MWS-flottan har nu tillgång till runt 500 mobila enheter, sju depåer och ett flertal regenereringsanläggningar för jonbyte och underhållscentraler i Europa, där 50 miljoner liter hartser regenereras årligen. MWS har också mer än 80 högkvalificerade medarbetare anställda i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Beneluxländerna, Spanien, Portugal, Polen och Sverige och erbjuder en rad olika industriella tillämpningar. MWS kunder kommer att få tillgång till den mest avancerade behandling av vatten- och avloppsvatten, inklusive biogas-, energi- och resursåtervinningsteknik, som finns tillgänglig och den tekniska sakkunskap och de tjänster av hög kvalitet som finns inom Saur Groups division för industriella vattenreningstjänster.

Förvärvet har genomförts enligt de villkor som tillkännagavs den 9 maj i år, efter samråd med Veolias arbetstagarorganisation och efter erhållna nödvändiga myndighetsgodkännanden.

bild
Foto: NSI Mobile Water Solutions

Ökad efterfrågan på snabbt tillgängliga mobila vattenreningslösningar

Menno M. Holterman, vd och koncernchef för Nijhuis Saur Industries: ”Genom att kombinera de starka sidor som finns hos NSI:s befintliga mobila flotta för rening av avloppsvatten med erfarenheten hos det nyligen ombildade Mobile Water Solutions kan vi nu erbjuda våra industrikunder en utökad och innovativ mobil flotta som stärker deras möjlighet att bättre kunna prognostisera och planera för den kvantitet och kvalitet av vatten som finns tillgänglig från vattenresurser. Vi är övertygade om att det kombinerade MWS-teamet, under ledning av Dominique Tassignon, även i fortsättningen kommer att vara samma pålitliga, erfarna och snabba partner för mobila vattenlösningar för våra befintliga kunder, samtidigt som de nu också kan dra nytta av det utökade utbudet av mobila lösningar för vatten, avloppsvatten, biogasuppgradering och lösningar för resursåtervinning.”

bild
Foto: NSI Mobile Water Solutions

Dominique Tassignon, vd för NSI Mobile Water Solutions: ”Mobile Water Solutions integrering i Saur Group ger oss möjligheten att utveckla alla de olika synergieffekter och mervärden som kommer med Nijhuis Saur Industries till förmån för våra befintliga och framtida kunder. Med hjälp av NSI:s expertis och stöd kommer vi att bredda vårt tjänsteutbud och ytterligare vidareutveckla och diversifiera vår flotta av mobila vatten- och avloppsreningslösningar, som redan idag är en av de största i Europa. Det gör det möjligt för oss att vidga vårt uppdrag, både som team och företag, för att kunna möta de mest utmanande krav från vår växande kundbas inom behandling av industriellt processvatten och avloppsvatten, återanvändning, återvinning av resurser samt kommunalt dricks- och avloppsvatten.

Vi har betjänat MWS kunder i över 25 år och byggt upp starka partnerskap baserade på kärnvärden som professionalism, kommunikation, lagarbete, externt fokus och förstklassiga tjänster. Vi ser nu fram emot att fortsätta bygga relationer och hjälpa våra kunder att lösa sina vattenutmaningar.”