Utbetalning av elstöd i februari

Johan Nilsson/TT: Regeringen har utlovat elstöd. Arkivbild.

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger att utbetalningarna av elstödet till hushållen kommer att ske under februari, om inget oförutsägbart inträffar. Utbetalningarna kommer att ske automatiskt, det kommer alltså inte att krävas någon ansökan. Det är Försäkringskassan som ska sköta utbetalningen.

Företagen får dock vänta på sitt stöd.

Utbetalningarna sker i två steg, där hushållen får sitt stöd först.

Första steget blir utbetalningen till hushållen. Andra stegen blir utbetalningen till företag – och den frågan bereds, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Nu ska en förordning remitteras, som möjliggör för Svenska kraftnät och Försäkringskassan att göra utbetalningarna.