Förbud mot farlig gas i ställverk - så förbereder du ditt företag på EU:s nya planerade lag

ABB har sedan 2015 installerat över 9000 ekoeffektiva gasisolerade ställverk, vilket är mest i världen, och står nu väl förberedda för ett EU-förbud mot SF6-gas i ställverk. Foto: Jonas Bilberg/ABB

Snart väntas EU förbjuda användning av SF6-gas i ställverk. Varför? Jo, den är världens mest potenta växthusgas och 25 200 gånger skadligare än koldioxid. För att göra övergången så smidig som möjligt för företag lanserar ABB nu ett ställverk som både kan köras på SF6 och miljövänliga gasblandningar.

- En så pass miljöfarlig gas som SF6 passar helt enkelt inte in i dagens hållbara samhälle. Och numera finns det ju alternativ. På ABB har vi flera ställverk som kör på miljövänliga gasblandningar som i kombination med ny uppdaterad teknik fungerar lika bra som SF6 som isolator och ljusbågsläckare, säger Johan Ryytty, Product Marketing Specialist på ABB Electrification.

ABB var ett av de första företagen att erbjuda SF6-fria mellanspänningsställverk och har sedan 2015 installerat över 9000 ekoeffektiva gasisolerade ställverk, vilket är mest i världen.

- Det är viktigt att säga att det inte går att ta ett gammalt ställverk som använder SF6-gas och ersätta den med ekogas. Det är helt olika konstruktioner som krävs. Brytningen ser annorlunda ut för ekogas jämfört med SF6 och vi har därför utvecklat en ny lastfrånskiljare för våra mellanspänningsverk baserad på pufferbrytarteknik som fungerar med andra gaser än SF6, säger Michael Lindgren, Product Marketing Secondery Substation and RMU på ABB Electrification.

bild
PrimeGear™ ZX0 är världens första ställverk som både kan köra på SF6 och ekogas, allt för att göra övergången smidigare vid ett förbud mot SF6-gas.

År 2026 väntas förbud mot SF6

Redan 2014 ville EU börja fasa ut användningen av SF6-gas i ställverk men det stupade på att det då ansågs finnas för få alternativa gaser och tekniker som kunde ersätta den miljöfarliga gasen.

Idag beräknas det finnas runt 10 miljoner ställverk inom EU som använder SF6-gas som isolationsmedium och i takt med att elektrifieringen, liksom andelen förnybar elproduktion, ökar så väntas antalet ställverk inom EU öka med 40 procent fram till 2050. Och med tanke på ställverkens långa livslängd innebär det att vi skulle få dras med den skadliga växthusgasen seklet ut om det inte snart kommer ett förbud.

- Förmodligen kommer det ett förbud mot SF6-gas den 1 januari 2026 för ställverk på upp till 24 kV och år 2030 för ställverk på upp till 52 kV. Klubbas förbudet igenom kommer alla företag att bli tvungna att gå över till SF6-fri utrustning, det blir däremot inget förbud mot befintliga ställverk med SF6 utan de kommer att få köras vidare parallellt under sin livslängd ut, säger Michael Lindgren.

bild
Upp till 12 kV används torrluftsisolering, Dry Air, som inte har någon inverkan på klimatuppvärmningen alls. Den så kallade globala uppvärmningspotentialen, GWP-värdet, är 0 och för SF6 25 200.

Svavelhexafluorid, som SF6 egentligen heter, är på ett sätt en helt fantastisk gas med unika egenskaper som isolator och ljusbågssläckare för ställverk. Samtidigt är den en starkt bidragande orsak till klimatuppvärmningen. Genom att fasa ut och förbjuda SF6 i ställverk väntas man inom EU kunna minska utsläppen av växthusgasen med 5 miljarder ton till 2050, det är lika mycket som alla utsläpp av växthusgaser inom EU under ett år.

- När SF6 väl kommit ut i atmosfären ligger det kvar där i 3200 år. Jämför det med ABB:s miljövänliga AirPlus gas som har en nedbrytningstid på bara 16 dagar. Skillnaden är enorm, säger Johan Ryytty.

Lätt gå över till miljövänliga ställverk

Den miljövänliga AirPlus-tekniken gör att ABB kan leverera ställverk med samma kapacitet och kompakta fotavtryck som traditionella ställverk med SF6-gas men utan att bidra till klimatuppvärmningen. ABB använder här 3M™ Novec™ isoleringsgas och slutresultatet är en fluorketonbaserad gasblandning med 99,9 procent lägre global uppvärmningspotential jämfört med SF6.

- Våra miljövänliga ställverk fungerar på exakt samma sätt som de med SF6-gas så för kunden blir det ingen skillnad att välja en hållbar lösning. Konstruktionen är lika robust och fotavtrycket lika lågt och utrymmeseffektivt och som bonus är de lättare att handha eftersom de inte kräver certifierad personal, som vid SF6-gas, speciell utrustning, regelbunden läckagekontroll och administration, säger Michael Lindgren.

Vänta inte – börja förbereda övergången till SF6-fria ställverk redan nu

Gör så här:

  • Kartlägg ert behov och inhämta information om lagstiftning och olika tekniska lösningar och produkter.
  • Inled ett pilotprojekt i liten skala och jämför och analysera hur olika ekoeffektiva ställverk passar in i er verksamhet när det kommer till prestanda, ekonomi och integrering med befintliga ställverk som kommer fortsätta köra på SF6-gas under sin livslängd.
  • Diskutera resultaten från piloten med specialister (vi på ABB hjälper gärna till).
  • Investera i SF6-fria ställverk och planera in inköp och installation i god tid innan förbuden mot SF6 träder i kraft för att undvika störningar i produktionen.

Ställverket som både kan köra SF6 och ekogas

Under hösten lanserades ABB:s senaste ekoeffektiva ställverk på den svenska marknaden. Världsunika PrimeGear™ ZX0 är det första ställverket som gör det möjligt för kunden att ställa om till miljövänlig gas när som helst under ställverkets livstid. Det går nämligen att köra både med SF6 och gasblandningarna DryAir och AirPlus.

- Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för kunden att gå över till SF6-fri teknik. Med PrimeGear är kunden redo om förbudet går igenom och kan lätt byta till miljövänlig gas om man så vill. Redan idag är svenska företag föregångare när det gäller ekogas, och med det här nya ställverket går det snabbare att fasa ut växthusgasen SF6 i företaget och göra produktionen mer grön och hållbar, säger Johan Ryytty.

PrimeGear ZX0 finns för 12 och 24 kV, med märkström på upp till 1 250 A, 25kA.

Läs mer om ABB:s EcoGIS ställverk HÄR!

För mer information kontakta: 

bild

Johan Ryytty
Product Marketing Specialist
Mobile: +46 705 36 76 47
E-mail: johan.ryytty@se.abb.com

bild

Michael Lindgren
Product Marketing Secondary Substation and RMU
Mobile: +46 725 86 50 30
E-mail: michael.x.lindgren@se.abb.com