Energiföretagen: Så här fungerar elavtal med timmätning

Foto: Energiföretagen

 Det talas mycket om elavtal med timmätning, speciellt sedan sommaren 2022 då elen mer långvarigt varit dyrare än den hittills varit under den omreglering av elmarknaden, som startade på allvar i Sverige 1996. Att få sin elanvändning mätt varje timme kan framför allt vara fördelaktigt för aktiva kunder som bor i villa, men har man inte koll kan avtalet också innebära en risk. Energiföretagen förklarar.

Den 1 juli 2017 ändrades ellagen så att elkunder har rätt att få sin elanvändning mätt per timme. Om en kund vill ha timmätning och kundens befintliga elmätare inte kan avläsas per timme, ska elnätsföretaget byta elmätare inom tre månader efter det att kunden framfört sin begäran.

Så fungerar timmätningen

Timmätning innebär att kundens rörliga elpris sätts och debiteras timvis. Det betyder att kunden får ett nytt elpris för varje timme på dygnet. Skillnaden mellan ett traditionellt månadsbaserat rörligt elavtal – som bygger på ett medelpris på elen per månad – och ett rörligt elavtal med timpris, är att kunden ännu mer kan påverka sina elkostnader genom att anpassa sin elanvändning. Det går annars alltid oavsett avtalsform att påverka sina kostnader genom att använda mindre el.

Börspriset visar när elen är billigare och dyrare över dygnets timmar. En kund som väljer ett avtal med timpris (alltså rörligt pris debiterat per timme) betalar för vad elen faktiskt kostar för varje timme, plus elhandelsföretagets påslag och moms. Det betyder att elkostnaden beror på när på dygnet kunden använder elen. Detta är viktigt när priset som sagt varierar över dygnets timmar.

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el, så därför är elpriset oftast högre de timmar då flest använder el, och lägre när få gör det. Vanligen är elpriset som lägst nattetid och högst på dagen, framför allt på morgonen och under sena eftermiddagen/kvällen. Kunder som kan styra sin elanvändning till tider utanför de timmar då flest använder elen kan påverka sin elkostnad.

Timmätning – fördelar för aktiva kunder och systemet

Syftet med timmätt avtal är att öka möjligheten för elkunden att påverka sina elkostnader genom att ändra sitt användningsmönster. Den som har kontroll på när elpriset sjunker och kan lägga om elanvändningen till dessa tider kan sänka sina elkostnader. Dessutom öppnas en ny marknad för tjänster och produkter för kundernas elanvändning. Genom att använda smarta produkter som automatisk styrning av husets uppvärmning, laddning av elbil, tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare kan elanvändningen schemaläggas till dygnets billigare timmar.

Spotpriset på elbörsen fastställs ett dygn i förväg. Kunderna kan då se när elen är som dyrast och billigast i god tid för att anpassa elanvändningen. Många elhandelsföretag som erbjuder timprisavtal har prisinformation via en webbtjänst eller mobilapplikation, men det går också att hitta spotpriset på elbörsen Nord Pools webbplats.

En annan fördel är att elhandelsföretagens påslag ofta är lägre vid timbaserade avtal än månadsbaserade, eftersom de slipper att ta höjd för risken att elpriserna kan gå upp. Dessutom använder kunderna mindre el under timmarna med högst pris.

På så vis kan vi få en systempåverkan om fler väljer timmätta avtal, genom att de bidrar till ett lägre effektuttag under kritiska perioder. Timmätning kan alltså medföra både lägre elpriser och ett effektivare resursutnyttjande av systemet – vilket i förlängningen kan ge lägre kostnader för elhandel och eldistribution i hela samhället. Det här kallas att hushållen bidrar med flexibilitet.

Risker med timbaserat avtal – välja månadsbaserat i stället?

Observera att timmätning ställer krav på engagemang. Kunder bör inte välja ett sådant avtal om de inte aktivt kan eller vill följa upp elanvändningen. Om elanvändningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden i stället att öka med timbaserade avtal, jämfört med om kunden har ett månadsbaserat rörligt avtal.

För den som har ett ”vanligt” månadsbaserat rörligt avtal, så har det rent ekonomiskt ingen betydelse när på dygnet elen används. Priset baseras på de genomsnittliga timpriserna på elbörsen under en månad, plus elhandelsföretagets påslag. Priset är med andra ord inte direkt kopplat till exakt när på dygnet kunden själv använder elen.

Den som väljer ett månadsbaserat rörligt avtal ska också vara medveten om att månadspriset per kilowattimme som gällde när avtalet ingicks både kan stiga och sjunka under kommande månader. Detta eftersom priset följer svängningarna på elbörsen.

Generellt gäller också att för den som bor i lägenhet är möjligheterna att tjäna på en flexibel elanvändning med timprisavtal väsentligt mindre än för den som bor i villa.

Källa: Energiföretagen