Hitachi Energy får två stora ordrar från Svenska kraftnät

Foto: Hitachi Energy

Hitachi Energy, en global teknikledare som accelererar en hållbar energiframtid för alla, meddelar idag två stora ordrar från Svenska kraftnät. Ordrarna inkluderar både transformatorer och reaktorer som ska stärka det befintliga svenska elnätet för att möjliggöra elektrifiering.

Ordrarna inkluderar design, produktion och installation av tre stora krafttransformatorer och nio shuntreaktorer, med en option på ytterligare sex reaktorer. Tekniken ska levereras till tre stamnätsstationer som kommer uppgraderas för att möta det ökade behovet av el och direkt stärka elnätet. Leveransen av transformatorerna och reaktorerna planeras till 2024.

Uppgraderingen av de tre stationerna inkluderar Svenska kraftnäts station Tuna, i Uppsala län som förväntas öka effektuttaget till Stockholm och Uppsala på cirka 320 megawatt. De två andra stationerna är placerade utanför Stockholm och Köping och tillsammans utgör de tre en viktig del i navet av Mälardalens stamnät.

”Elektrifiering är avgörande för att nå klimatmålen och vi är stolta över att få fortsatt förtroende att leverera både teknik och kompetens som direkt bidrar till energiomställningen här på hemmaplan och accelerera Sveriges energisystem att bli mer hållbart, flexibelt och säkert”, säger Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige. ”Att stärka stamnätet och säkerställa distributionen är avgörande för att kunna ta tillvara på nybyggd generering och de investeringar som görs för ökad elektrifiering”, tillägger han.