Sveriges största batterilager etableras av Ingrid Capacity

Foto: Ingrid Capacity

Ingrid Capacity etablerar Sveriges största batterilager i Karlshamn på 70 megawatt mot E.ONs regionnät. En effekt som kan jämföras med vad en medelstor stad med 100 000 invånare förbrukar när den har sitt största effektbehov. Batterilagringssiten kommer bli Sveriges största.

Energilagring med batterier är helt avgörande för att möta behovet av ett elektrifierat samhälle där fossilfria energikällor, såsom vind och -solenergi ska utgöra större del av energimixen. Med ett batterilager av den här storleken underlättas även Svenska kraftnäts behov av att skapa balans i de nationella stamnäten. Elnäten stabiliseras genom att lagra energi i batterier vid låga effektuttag och sedan skjuta till energi vid effekttoppar, lokalt, regionalt och nationellt.

”Energilagring i den här skalan möjliggör omställningen till mer fossilfri energi. Effektbehovet är här och nu, men att bygga kärnkraft och vindkraft tar tid. Lagring med batterier arbetar med betydligt kortare ledtider. Den gröna omställningen bör inte ske på bekostnad av att svensk industri måste trappa ned produktionen eller flytta sin verksamhet utomlands i brist på effekt. Det är en fråga om Sveriges konkurrenskraft och attraktionskraft som industrination.”, säger Nicklas Bäcker, chief strategy officer på Ingrid Capacity.

”Det råder ett positivt näringslivsklimat i Karlshamn vilket är en av anledningarna till att det är attraktivt för verksamheter att etablera i Karlshamn. Duveryd erbjuder dessutom det bästa kommunikationsläget samt en hög elkapacitet, vilket är attraktivt för många företag. I och med satsningen tillsammans Ingrid Capacity tar vi nästa steg i utvecklingen av Duveryd”, säger Johan Tegner, projektledare för Destination Duveryd.