Beredning av varmvatten en stor energitjuv

Foto: Photographer

Energiförbrukningen för beredning av varmvatten i byggnader har tidigare knappast stått i centrum för diskussionen om energieffektivitet och hållbarhet. Samtidigt används i dag i en välisolerad byggnad ofta mer energi för varmvatten än för uppvärmning, enligt det schweiziska industriföretaget

GF Piping Systems som tagit fram en online-kalkylator som gör det enkelt att beräkna energiförbrukningen för varmvattenförsörjning i byggnader.

I verktyget anges nödvändiga parametrar, såsom yta, konstruktionsår, tankens lagringskapacitet, vattentemperatur, energikälla eller uppgifter om distributionssystemet. Det genererar sen snabbt följande data: energibehov per år i kWh, CO2-utsläpp per år i kg och energikostnader per år i euro. Dessutom identifierar online-kalkylatorn värmeförlusterna under produktion, distribution och lagring av varmvattnet.

Enligt GF Piping Systems finns tre sätt att minska energiförbrukningen för beredning av varmvatten förutom att minska förbrukningen av varmvatten i sig:

 

  • Förbättring av isoleringen av varmvattenledningar och rördelar
  • Inställning av den optimala driftpunkten för varmvattencirkulationen
  • Modernisering av anläggningstekniken: Verkningsgraden hos varmvattengenereringen och cirkulationspumpen är allra mest beroende av åldern på den tillhörande tekniken. I princip gäller att ju nyare teknik, desto högre verkningsgrad.