Nordens elproduktion håller priserna nere – trots höga elpriser

Sommar brukar vanligtvis innebära lägre elpriser med varmare och mildare väder, påfyllda vattenmagasin och mycket blåst. Men på grund av den politiska situation som Europa befinner sig i har juli år 2022 resulterat i väldigt höga elpriser. Nordens produktion av vatten-, vind- och kärnkraft har dock motverkat ännu högre elpriser. Det skriver Elskling, en tjänst för jämförelse och byte av elavtal.

– Elmarknaden indikerar att de höga elpriserna kommer att hålla i sig en längre tid framöver, vilket är något som elbolagen tar höjd för med de elpriser som erbjuds samt minskat antal avtal med fastpris, säger Ann-Catrin Dahlbom, Partner manager på Elskling.

Juli har bjudit på höga elpriser mycket på grund av den politiska situation som vi befinner oss i, framför allt i södra Sverige, enligt Elskling.  

Men tack vare Nordens egna elproduktion har elpriserna inte gått upp till ännu högre nivåer, utan har hållits på en lägre nivå jämfört med andra delar av Europa, skriver Elsking med hänvisning till statistik från Nordpool.