Regeringens energipolitik: TILLSAMMANS MOT AVGRUNDEN

Sveriges energiminister leder lämmeltåget

”Ett exempel är hur regeringar av varierande kulörer demolerat ett välfungerande, stabilt system för energiförsörjning. Planerbar kärnkraft, strategiskt lokaliserad för att säkra god och säker tillgång till el i hela landet, har avvecklats och ersatts av opålitlig vindkraft. Och när de förödande konsekvenserna av detta – återspeglade i skenande och vilt fluktuerande priser på el – blivit tydliga, bestämmer sig den nuvarande regeringen att springa ännu fortare mot kanten av stupet genom att storsatsa på ännu mer vindkraft. Ett förvirrat lämmeltåg har större självbevarelsedrift. Men så är lämlar i regel heller inte ideologiskt förblindade.”

Mats Skogkär, Bulletin