Kärnfull Next och Kind Atom i samarbete kring små modulära reaktorer

Bild: Kärnfull Next AB

Kärnfull Next och Kind Atom Oy delar visionen om en fossilfri framtid och ser behovet av att hjälpa kunder påskynda projekteringen av ny kärnkraft i form av små modulära reaktorer (SMR). De två energibolagen har därför undertecknat en avsiktsförklaring om att bilda en stark pannordisk allians med samarbete och korsägande mellan företagen.

Kärnfull och finska Kind Atom har olika bakgrunder och expertområden som kompletterar deras respektive marknadserbjudanden. Tillsammans täcker företagen samtliga projektaspekter – från förstudier, koordinering och finansiering till fullskalig kärnprogramleverans och licenserbara tekniklösningar.

Tillsammans med lokala partners och teknikleverantörer kan man hantera alla former och storlekar av kunder, såsom elintensiva industrier och kommuner, med småskaliga kärnkraftsprojekt.

"Tillsammans delar vi engagemanget, värderingarna och en stark drivkraft att påskynda nya projekt", säger John Ahlberg, Kärnfull Nexts grundare. ”Vi möter ständigt nya kunder med en stor aptit på ny fossilfri energiproduktion. Eftersom vi nu har ett flertal SMR-projekt under utveckling ser vi behovet av att stärka vårt erbjudande med ett erfaret leveransexpertteam. Med Kind Atom har vi säkrat upp Nordens allra främsta inom genren.”

"Det här är så mycket mer än ett plus ett", säger Timo Okkonen, grundare av Kind Atom och tidigare operativ chef för Fennovoima med en lång kärnkraftskarriär. ”Kärnfull Nexts expertis inom projektutveckling och finansiering driver utvecklingen nära kundernas beslutsfattare. Vi kommer in i bilden genom att planera och orkestrera programmen. Vi är glada eftersom det redan nu finns projekt som är under förberedelse.”

John och Timo summerar dagens nyhet gemensamt: "Det handlar om att göra vår värld hälsosam och hållbar för kommande generationer. Detta syfte får oss att arbeta hårt för våra kunder och samhällen på den nordiska marknaden. Tillsammans är vi redo att ta oss an varje projektutvecklingsutmaning oavsett om det är relaterat till elproduktion, fjärrvärme, vätgas eller andra sätt att dra nytta av SMR:ernas kapacitet.”