Nytt elektrifieringsråd ska öka samsynen

Foto: Pixels

Regeringen har beslutat att tillsätta ett elektrifieringsråd som har fokus på en ökad samhällelig samsyn, förankring och samverkan kring den pågående elektrifieringen. Rådet ska vara rådgivande till regeringen och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén sitter med i rådet.

Tidigare i år beslutade regeringen om Elektrifieringsstrategin och en av åtgärderna i strategin var att inrätta ett elektrifieringsråd. Nu har regeringen beslutat om att tillsätta detta Elektrifieringsråd.

– Det är glädjande att regeringen nu tillsatt Elektrifieringsrådet, för vi behöver en rejäl kraftsamling så vi kan ta tillvara på de enorma möjligheterna elektrifieringen och digitaliseringen kan ge Sverige, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Källa: Energimyndigheten