Försörjningssituationen för gas i Sverige fortsatt stabil

Foto: Kraftringen

De senaste månadernas turbulens i omvärlden med framför allt kriget i Ukraina skapar tryck på energimarknaden och inte minst när det gäller gasen. Under tisdagen gick även Energimyndigheten ut med en tidig varning för det västsvenska gasnätet. Med anledning av detta vill Kraftringen tydliggöra hur vi ser på situationen.

- Tidig varning är den lägsta av tre möjliga krisnivåer för gas och innebär inte en neddragning av gasleveranser i Sverige. Utan är en signal från Energimyndigheten, till branschaktörer och gaskonsumenter anslutna till det västsvenska gasnätet; om att gasmarknaden är ansträngd och en försämrad gasförsörjningssituation kan uppstå, säger, Johanna Nielsen Pontusson produktägare gasnät på Kraftringen.

-Även om situationen är ansträngd så är försörjningssituationen för gas i Sverige fortsatt robust. Lagren i Europa, och i den svensk-danska delen av systemet, är välfyllda inför hösten, fortsätter Johanna Nielsen Pontusson.

Kraftringen följer utvecklingen på energimarknaden och gasmarknaden nogsamt. Kraftringen har ett nära samarbete med branschen och andra aktörer och för en dialog kring försörjningsläget inför vintern.

Om läget förvärras så kan utvalda företagskunder behöva dra ner sin gasförbrukning för att skyddade kunder skall få gas. En situation som även Energimyndigheten uppmanar gasförbrukare att vara förberedda för. Därför uppmanar vi gasförbrukare att se över sina beredskaps och kontinuitetsplaner.