Forskare tar fram billigt alternativ till bensin

I samarbete med Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT) i Finland har forskare vid Straubing Campus for Biotechnology and Sustainability vid Münchens tekniska universitet (TUM) utvecklat en ny process för framställning av etanol. Bild: Maria Schießl / TUM

- Känns bensinen onödigt dyr vid bensinstationen? Då bör man göra om sin bil till en etanolbil, anser docent Kristian Melin vid Villmanstrand–Lahtis universitet, LUT.

 Vår nya metod gör etanolframställningen billig. Storskalig produktion är möjlig och realistisk.

Finländska forskare har tagit fram en kostnadseffektiv metod för att framställa etanol av skogsrester.

Ny framställningsmetod för bioetanol

En forskargrupp med representanter från Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet (LUT) och Tekniska högskolan i München i Tyskland har tagit fram en ny framställningsmetod för bioetanol som kräver sex gånger mindre biomassa än konventionella metoder.

Det skattefria literpriset för etanolen uppskattas bli mellan 0,56 och 0,74 euro i Finland, vilket motsvarar ungefär 1,5 euro vid bensinmacken.

LUT-universitetet undersöker också hur Östra Finland kan dra nytta av vätgasekonomin och grön elektrifiering.

Projektet South East Finland Hydrogen Valley undersöker bland annat vilken typ av ny verksamhet och nya jobb som kan skapas i östra och sydöstra Finland.

Studien är en del av en helhet som bygger en helhetsbild av branschens potential i hela Finland.

Petteri Laaksonen, forskningschef vid LUT-universitetet, beskriver verksamheten kring grön elektrifiering och vätgasekonomin som en "ny Nokia" som kan ge ett stort antal fasta jobb och betydande exportintäkter till Finland.

Rysslands attack kan öka investeringarna

LUT började genomföra en studie om östra och sydöstra Finland i februari före Rysslands invasion av Ukraina och forskning i ämnet har pågått i flera år.

Enligt Laaksonen har kriget i Ukraina gjort frågan ännu mer aktuell, eftersom debatten om att avstå från ryska fossila bränslen är livlig.

Han tror att investeringar i östra och sydöstra Finland kan bli aktuella de kommande åren.

– Europeiska unionen påskyndar sitt tillbakadragande från rysk olja och naturgas. Som ett resultat kan även produktionsinvesteringarna i syntetiska bränslen och råvaror i Finland accelerera, säger Laaksonen.

Råvara till skogsindustrin

Enligt Laaksonen är östra och sydöstra Finland ett intressant område med tanke på grön elektrifiering och vätgasekonomi på grund av skogsindustrin.

– Koldioxid som genereras i skogsindustrin är en råvara. När det kombineras med el och görs till vätgas skapas exportprodukter, teknik och kunnande som går att exportera, säger Laaksonen.

Enligt honom kan lönsamheten för sektorn i Finland ökas genom att det går att producera förnybar el billigare i en glesbygd än till exempel i Centraleuropa.

Sydöstra Finlands Hydrogen Valley-undersökning är initierad av LUT-universitetet. Projektet finansieras av städerna Imatra, Villmanstrand, Kotka, Kouvola, Kitee och Joensuu, samt lokala utvecklingsföretag.

Studie avslutad:

En pilotanläggning för produktion av syntetiska bränslen skulle kunna byggas i Villmanstrand

Källa: LUT