Uddevallahem och Uddevalla Energi i samarbete

Foto: Uddevalla Energi

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har många gemensamma intressen, men framför allt delar de stora engagemanget för de som bor och verkar i Uddevalla.

I Uddevallahems senaste nyproduktion Bastionen ser vi exempel på hur bolagen valt att samarbeta kring möjligheten att leverera en både unik och hållbar lösning för el och värme.

- Vi tycker det är riktigt roligt att tillsammans med Uddevallahem få verka för ett hållbart Uddevalla. Att vi dessutom tillför ny förnybar elproduktion och hållbar värme gör gott både för dem som kommer flytta in i Bastionen och för övriga Uddevalla säger Martin Ydergren, affärsansvarig för energitjänster på Uddevalla Energi.

De som flyttar in i kvarteret Bastionen kommer i första hand att få sin hushållsel från solcellerna och i andra hand från elnätet. Huset har solceller på taket som genererar el till ett batteri i fastigheten, vilket gör att den solel som produceras på dagen kan användas när solen gått ner. Dessutom är huset kopplat till Svenska Kraftnäts marknad för frekvensreglering som möjliggör att batteriet kan bidra till att reglera eventuellt underskott eller överskott på elnätet.

- Denna installation är förmodligen den första av sitt slag i Uddevalla kommun vilket gör det extra roligt, säger Andreas Skälegård som är Energi- och installationssamordnare på Uddevallahem.

Det finns väldigt många fördelar med att samarbeta för invånarna i Uddevalla. Det blir en speciell kraft när det finns möjlighet för att tänka långsiktigt och göra hållbara val för hela Uddevalla.

- Det är också viktigt att vi kan sporra och utmana varandra, något jag är övertygad om gör oss mer skickliga och ökar kunskapsnivån. Uddevalla Energi får en värdefull bild in i verksamheten för att se vilka produkter som behövs på marknaden och Uddevallahem får mycket teknisk kunskap från oss.

Foto: Uddevalla Energi

Eftersom båda parterna är stora aktörer finns det möjlighet att påverka Uddevallas framtid gällande hållbara energilösningar.

- Med Uddevalla Energi får vi en stabil leverantör som i sin tur skapar ett långsiktigt utbyte av kunskap. Jag som kund skickar gärna tillbaka feedback och mätvärden för att vi ska kunna skapa ännu mer effektiva produkter framåt hakar Andreas i.

Det är inte bara Uddevallahem och Uddevalla Energi som gynnas av energieffektivisering. De som flyttar in i den nybyggda fastigheten Bastionen kommer även de dra nytta av investeringen.

Den ena delen är självklart utifrån miljöaspekten. En hyresgäst kommer enkelt förklarat kunna rosta sin frukostmacka på morgonen och då använda energi från solcellerna på taket. Den andra delen handlar såklart om kostnaden som kommer kunna hållas nere tack vare att fastighetsbolaget väljer att investera i framtiden.

- Bygger vi långsiktigt och smart gör det att vi får pengar över till att investera i våra områden och fastigheter, vilket gynnar både dagens och morgondagen kunder. Om Uddevallahem ska göra verklig samhällsnytta handlar det inte bara om att sätta upp solceller och trycka ut el i nätet när alla andra aktörer gör det. Utan som i detta fall även jobba med batterilagring och tillföra effekten när elnätet behöver det. Där ser jag oss som en kompetent fastighetsägare som tar ansvar för effektiviseringen säger Andreas.

Båda aktörerna väntar med spänning på resultatet av investeringen då installationen är unik för en sådan här stor anläggning.

Ett mer effektivt fjärrvärmenät

Ett annat samarbete som också pågår är inom fjärrvärmen. Fjärrvärmen har länge varit ett tryggt och hållbart uppvärmningsalternativ för stora delar av Sverige. Det är inte många som vet att fjärrvärmen fortfarande är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme.

Även här testar Uddevalla Energi och Uddevallahem ny teknik tillsammans och är bland de första Sverige som installerat just den här produkten.

Den nya tekniken är en fjärrvärmecentral med ny inkopplingsprincip kallad MCC (mellankylanslutning) som Uddevallahem installerat i ett hyreshus nyligen. Den här typen som kallas MCC-central, ger högre temperaturdifferans på fjärrvärmen så att returvattnet kommer fram kallare. Principen innebär i korthet att energin i VVC returen utnyttjas för uppvärmning av fastigheten. Vinsten blir en bättre skillnad i temperaturen än en traditionell anslutning, vilket gynnar hela fjärrvärmenätet och även de enskilda produktionsanläggningarna.

Man kan enkelt förklara det så här säger Andreas Skälegård som håller i projektet för Uddevallahem.

-  Om en skogsägare enbart säljer alla långa, raka, kvistfria träd till fintimmer, så kan en viss del av skogsproduktionen komma till användning. Men om skogsägaren säljer allt som inte är rakt eller kvistfritt till massaved, samt toppar och grenar som flis, så kommer mycket mer av träden till användning, trots att det är samma mängd träd som kommer att kapas.

Även detta projekt handlar till stor del om att hjälpa varandra att utveckla produkter som kan vara till nytta för många. Fjärrvärmenätet som gör stor miljönytta för Uddevalla och Europa behöver hänga med i utvecklingen och då måste vi också våga testa ny teknik.

-  Vi vill vara med och driva effektiviseringen i fjärrvärmenätet. Vi anser att det är en utveckling som är viktig både för oss men lika mycket ur ett samhällsperspektiv där vi behöver tänka hållbart säger Andreas.

Det går redan att se ett positivt resultat för den nya MCC-centralen i en lägre retur och förbättrad effektivitet i det gemensamma nätet. Uddevallahem planerar att installera en likadan produkt i fler fastigheter. En fördel till med MCC-centralerna är att de levereras komplett med avancerad styr- och mätteknik. Det gör att man mycket snabbare kan installera den husets värmecentral, så avbrottet för hyresgästernas varmvatten blir mycket kortare.

- Det är tacksamt att ha en kund som är så snabbfotad och intresserad av ny teknik. Samtidigt som det såklart är viktigt för oss att sälja produkter som underlättar för våra kunder, viket vi kan se att den här gjort säger Carl Wallström, distributionschef på Uddevalla Energi

Vi hoppas se fler liknande samarbeten framöver, energibranschen är högaktuell och det finns många olika sätt att energieffektivisera. Tillsammans ser vi att vi kan göra stor nytta för stadens invånare och en hållbar framtid.