22-punktsprogram för en trygg och framtidsinriktad energiförsörjning

Foto: Rohan Makhecha/Unsplash

Sveriges mål om klimatneutralitet 2045 kommer att kräva djärva politiska beslut och samarbetsinriktade arbetsmarknadsparter. Elektrikerna presenterar därför ett 22-punktsprogram för en trygg och framtidsinriktad energiförsörjning.

Den svenska energisektorn står under 2020-talet inför massiva utmaningar. För att klara klimatomställningen behöver flera saker komma på plats. Idag, i samband med ett seminarium där energiminister Khashayar Farmanbar med flera deltog, lanserade fackförbundet Elektrikerna därför sitt energipolitiska program: Elektrifiera Sverige – Mot 2045. Programmet innehåller konkreta förslag på hur kapaciteten kan ökas för att säkra framtida elbehov, hur arbetsmiljön för elektriker kan förbättras och hur kompetensförsörjningen framåt kan tryggas.
 

Fackets roll är, och har alltid varit, att påverka samhällsutvecklingen. Det är vi som ser till den arbetande människans bästa när samhället förändras. Och den svenska energiutmaningen är en viktig fråga för våra medlemmar – som konsumenter och för att det är de som gör elektrifieringen av Sverige möjlig. Därför har vi nu tagit fram ett 22-punktsprogram för en trygg och framtidsinriktad energiförsörjning som också säkerställer att arbetet inom sektorn sker med en säker arbetsmiljö och bra arbetsvillkor, säger Elektrikernas ordförande Urban Pettersson och fortsätter:

För att nå Sveriges mål om klimatneutralitet 2045 behöver vi utbilda fler elektriker. Vi skulle exempelvis välkomna ett lärlingssystem även inom energibranschen. Det skulle vara ett sätt att säkra upp Sveriges möjlighet till att klara miljöomställningen och långsiktigt säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft. Medlemmarna i Elektrikerna är avgörande för att vi ska klara framtidens utmaningar.
 

Vi föreslår i programmet bland annat:

→ En omfattande utbyggnad av lokalnäten, för att kunna möta fordonsflottans elektrifiering.

→ Yrkescertifikat och en partsgemensam yrkesnämnd, för att långsiktigt säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft.

→ Satsningar för en ökad egenförsörjning av el i södra Sverige, för en jämnare prisbild och minskad risk för flaskhalsar i nätet.