Ei - elmarknaden vecka 19 2022

Foto: Pixabay

Milt väder och sjunkande systempris.

Systempriset sjönk med 28 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 ökade under veckan med 19 procent. I elområde SE3 och SE4 minskade spotpriserna med 22 respektive 53 procent.

Terminspriset för kol ökade under veckan med 3,7 procent. Terminspriserna för olja och gas sjönk med 2 respektive 4 procent.

Temperaturen i Sverige låg strax över det normala för veckan och nederbörden låg något under medelvärdet.

När det kommer till kärnkraften är Forsmark 3 och Olkiluoto 1 på revision. Oskarshamn 3 avslutade sin revision den 11 maj.

Mer finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen