Rättigheter till ny reflektorfilm har förvärvats av Absolicon

Foto: Bo Lundvang

Absolicon betalar US$ 17 000 för rättigheterna till en ny reflektorfilm som minskar kostnaderna för koncentrerad solenergi.

En av de kritiska komponenterna i en koncentrerande solfångare är den reflektorfilm som lamineras på stålplåt och reflekterar solljuset på mottagarröret. Genom åren har Absolicon använt olika reflektormaterial men sedan några år tillbaka har Absolicon samarbetat med ett amerikanskt en-mansföretag som arbetar med nya koncept för reflektorfilmer.

Absolicon har nu överenskommit att betala $17 000 för rättigheterna till den nya filmen ”EverBright Al” som kommer att utvärderas vidare på Absolicon under 2022. Rättigheterna är exklusiva och globala men begränsade till små paraboliska tråg. Absolicon har även en option att förvärva ytterligare rättigheter.

- Absolicon startade 2017 flera materialprojekt och detta är ett av resultaten från det långsiktiga och strategiskt viktiga arbetet, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Reflektorfilmen har fortfarande en del att bevisa. Filmen är baserad på aluminium istället för silver och är avsevärt billigare än den lösning som används idag. Trots något lägre reflektans har den potential att bli Absolicons förstahandsval för reflektorfilm.