Hent i samarbete med Freyr för nya batterifabriker i Norge

Foto: John Cameron/Unsplash

Det norska byggbolaget HENT AS, som ägs till 73 procent av Ratos, har tecknat ett stort samverkanskontrakt med FREYR Battery Norway AS. Kontraktet avser uppförandet av nya fabriker för tillverkning av batterier som minskar koldioxidutsläppen på de snabbt växande globala marknaderna för elektrisk mobilitet.

FREYR planerar att bygga fabriker för produktion av upp till 43 GWh battericellskapacitet till år 2025 och upp till 83 GWh i årlig kapacitet till år 2028. De första fabrikerna kommer att etableras i Mo I Rana Industrial Park i Norge.

Det första steget i utvecklingen är byggandet av en 13 000 m2 stor s k kundkvalificeringsfabrik. Steg två i etableringsprocessen i Mo i Rana är att bygga den första gigafabriken (GF) på cirka 100 000 m2, som efter en stegvis utveckling av antalet produktionslinjer kommer att ha en total årlig produktionskapacitet på 11,9 GWh.

”Som ägare i HENT är vi glada över utvecklingen. HENT går från klarhet till klarhet, och det är betydande samverkanskontrakt de vinner. Den samarbetsmodell och den expertis inom komplexa projekt de är kända för är uppenbart attraktiv när det ska byggas landmärken eller brytas ny mark. Att få förtroendet att vara med och uppföra batterifabrikerna är ytterligare ett bevis på det”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i HENT samt President Business Area, Construction and Services, Ratos.

FREYR och HENT ingår ett samverkanskontrakt för samordningsfas ett. Kontraktet sträcker sig tills ett slutligt investeringsbeslut har fattats för gigafabriken. Avsikten är sedan att gå vidare med ett avtal mellan parterna om samverkan även i fas två.