Framsteg för laserfusionen

I den metod för laserfusion som använts av forskarna vid University of Rochester träffar laserstrålarna bränslet direkt. Illustration: Michael Osadciw/University of Rochester

Amerikanska forskare vid University of Rochester har tagit ett stort steg framåt inom laserfusionsforskningen.

Enligt forskarna har experiment med hjälp av universitetets OMEGA-laser skapat förhållanden som kan producera fem gånger så mycket fusionsenergi som det nuvarande rekordet för laserfusion, om förhållandena kan återskapas och skalas upp vid NIF (National Ignition Facility) vid Lawrence Livermore National Laboratory.

Totalt rapporterar Arijit Bose vid University of Rochester att de förhållanden som uppnåtts skulle producera mer än 100 kilojoule fusionsenergi om de kan reproduceras vid NIF. Även om det kanske inte låter som så mycket skulle energin under ett fusionsexperiment vid NIF frigöras på mindre än en miljarddels sekund och arbetet tar fusionsforskningen ett steg närmare så kallad antändning, som innebär att bränslet frigör betydligt mer fusionsenergi än vad som förbrukas för att uppnå de rätta förhållandena.

- Vi har komprimerat fusionsbränsle till omkring hälften av det tryck som krävs för att antända det, säger Sean Regan vid University of Rochester, som lett experimenten.