Holtab optimerar sin energiförbrukning med revolutionerande teknik

Energiteknikföretaget Holtab har moderniserat energisystemet med hjälp av plattformen ABB Ability™ Energy Manager. På bilden Mohamed Ezzo, senior affärsutvecklare på Holtab, framför en nätstation utanför fabriken i Tingsryd försedd med en gateway från ABB för att samla in data från fabrikens energisystem.

Datadriven analys och modern teknik håller helt på att förändra hur industrier och företag arbetar med energieffektivisering. Det innovativa energiteknikföretaget Holtab har tagit hjälp av ABB:s avancerade system ABB Ability Energy Manager för att både nå sina egna hållbarhetsmål samt hjälpa kunderna med energioptimering.

- Holtab är en verklig inspirationskälla och föregångare i den gröna omställningen. De har väldigt starka hållbarhetsmål och en vilja att sprida kunskapen vidare till sina kunder. Därför är det extra roligt att just de satsar så hårt på energieffektivisering med hjälp av teknik för datadriven analys från ABB, säger Mikael Miglis, Digital lead på ABB Electrification.

Samarbetet mellan Holtab och olika teknikföretag kring digitalisering och energioptimering har pågått under flera år. Och företaget, med bas i Tingsryd, har tagit sig an och implementerat den nya tekniken på ett rationellt och lite typiskt småländskt klurigt sätt, berättar Mikael Miglis.

- Deras sätt att lära sig är genom att göra saker i praktiken. Genom att använda sin egen fabrik och verksamhet som testbädd för digitalisering och energioptimering slog de så att säga två flugor i en smäll. De fick verktyg för att kunna uppnå en del av sina egna hållbarhetsmål och på köpet viktig kunskap om tekniken som de nu kan föra vidare till sina egna kunder, säger Mikael Miglis.

bild
Genom att installera ABB Ability™ Edge Industrial gateway i en befintlig elcentral kan företag på ett lätt sätt digitalisera verksamhetens energisystem och dra nytta av ABB:s plattform Ability™ Energy Manager för att energioptimera verksamheten.

Uppkopplad och hållbar fabrik

Holtab har som ambition att minska sitt koldioxidavtryck och bli elnettoleverantör redan 2025. För att uppnå det har de bland annat installerat solceller på tak och fasader på fabriken i Tingsryd och satsat på energieffektivisering.

- Vi ser över allting för att se om det finns andra mer klimatsmarta och energisnåla lösningar, från alternativa material till styrd laddning och ytterligare solceller. För att veta var, hur och när vi ska göra insatser använder vi oss av ABB:s uppkopplade plattform ABB Ability™ Energy Manager där data från olika mätpunkter samlas in och visualiseras på ett ställe, säger Mohamed Ezzo, senior affärsutvecklare på Holtab.

En daglig resurs för energiförbättringar

Så här kan arbetet rent konkret gå till. Först måste det befintliga energisystemet digitaliseras och kopplas samman med molntjänsten ABB Ability™ Energy Manager. En gateway installeras i en befintlig elcentral eller nätstation som samlar in mätdata från energisystemet och skickar vidare den till ABB:s plattform. Nu går det lätt att få en bild av hur energiförbrukningen ser ut i realtid och över tid i verksamhetens olika delar.

Nästa steg är att analysera de data om energiförbrukning som kommer upp. Kanske är det en effekttopp varje dag mellan klockan åtta och nio på morgonen? Varför? Jo, då drar fabriken igång och de anställda börjar ladda sina bilar. Vilka åtgärder skulle kunna vara lämpliga och hur samspelar de med energisystemet i stort? Kanske kan laddningen styras så den startar klockan elva istället då elpriset är lägre och de egna solcellerna på taket producerar mer el?

- En annan sak jag skulle vilja lyfta fram är elkvalitet och reaktiv effekt. En hel del av den energi som företag köper in går till spillo, vilket är ett oerhört slöseri. Med hjälp av mätning och sofistikerad dataanalys går detta till stor del att åtgärda, säger Mikael Miglis.

Foto
Det intuitiva och visuella gränssnittet i ABB:s moderna molnlösning ABB Ability™ Energy Manager gör det enkelt för kunden att följa energiförbrukningen i realtid och identifiera områden för förbättring.

Analysera energidata själv eller ta hjälp

Hur företag vill göra själva analysen av de data som visualiseras och samlas i ABB Ability™ Energy Manager är upp till den egna expertisen och förmågan. Ett svenskt bussbolag har exempelvis köpt in tekniken via Holtab i samband med inköp av nätstationer för laddning. Andra vill ha hjälp, berättar Mohamed Ezzo:

- Både Holtab och ABB erbjuder konsultativa tjänster där vi tar fram skräddarsydda återkommande rapporter och förslag på konkreta förbättringsåtgärder till våra kunder.

Det tillkommer ständigt nya verktyg och funktioner i ABB Ability™ Energy Manager. Ett sådant tillskott är Smart report, som effektivt hjälper kunden att skapa sammanhängande och lättförståeliga rapporter om sin energianvändning. Och med tillägget Energy simulator kan kunder och konsulter testa hur utfallet blir vid insättning av olika åtgärder för energieffektivisering.

Snart en självklarhet med datadriven analys

För vilka verksamheter passar ABB Ability™ Energy Manager då? Nästan alla, menar Mohamed Ezzo och Mikael Miglis. Från energikrävande mindre industrier till fastighetsägare och elnätsbolag.

När blir den här typen av datadriven energioptimering mer allmänt förekommande tror ni?

- Det lär inte ta många år. Det är en självklar resurs som behövs både för att klara klimatutmaningen i stort och för att få bättre ekonomi i takt med att allt mer elektrifieras, säger Mohamed Ezzo.

Mikael Miglis fyller i och lyfter vikten av att investera i uppkopplad utrustning redan från början:

- Ingen skulle ju gå med på att köpa en ny bil som saknar detaljerad information om energiförbrukning och status på bilen. Det är samma sak med exempelvis en ny dyr nätstation, att en så helt central del i verksamheten saknar uppkoppling och möjligheter till energianalys är helt enkelt inte rimligt.

Kontakt:

bild
 

Mikael Miglis
ABB Electrification
+46 (0)8 658 80 67
mikael.miglis@se.abb.com