Polens miljöministerium godkänner planer för Rolls-Royce små modulära reaktorer

Så kommer Rolls-Royce SMR i Polen eventuellt att se ut när reaktorn är färdig. Illustration: Rolls-Royce SMR

Polens industriella grupp Industria har fått grönt ljus från Miljö- och klimatministeriet att bygga ett kraftverk baserat på Rolls-Royces teknik för små modulära reaktorer (SMR).

Miljö- och klimatministern Paulina Hennig-Kloska har godkänt Industrias förslag om att bygga en kärnkraftsanläggning som använder Rolls-Royce SMR-teknik. Anläggningen kommer att inkludera en reaktor med en kapacitet på 470 MWe och en anläggning för förvaring av använt kärnbränsle. Beslutet, som är i linje med Polens energi- och klimatpolitik, representerar ett viktigt steg mot realiseringen av projektet och möjliggör för Industria att ansöka om ytterligare administrativa tillstånd, såsom platsbeslut och bygglov.

Potential för grön energi och export

Industrias beslut att välja Rolls-Royce SMR-teknik är en del av företagets ambition att producera 50 000 ton lågkoldioxidväte varje år inom ramen för Centrala Vätgasklustret i Polen. Alan Woods, direktör för strategi och affärsutveckling vid Rolls-Royce SMR, ser Polens beslut som en möjlighet att utveckla och exportera sin SMR-teknologi internationellt, vilket kan ge tekniska och kommersiella fördelar jämfört med konkurrenterna.

Framsteg och internationellt samarbete

Projektet har också stärkts genom ett samarbetsavtal med Kostrzyn-Słubicka särskilda ekonomiska zon SA (KSSSE) för att etablera kraftverket i zonens område. Detta initiativ speglar Polens ökade fokus på att införliva moderna och skalbara energilösningar för att stödja landets övergång till ren energi.

Andra kärnkraftsprojekt i Polen

Utöver Industrias projekt har Miljö- och klimatministeriet utfärdat principbeslut för flera andra kärnkraftsprojekt. Dessa inkluderar ett beslut för KGHM Polska Miedź SA att bygga en NuScale VOYGR modulär kärnkraftsanläggning och beslut till Orlen Synthos Green Energy för byggandet av kraftverk baserade på GE Hitachi Nuclear Energys BWRX-300 SMR på sex platser. Ministeriet har även godkänt byggandet av två stora kärnkraftverk, varav det ena använder Westinghouse's AP1000 teknologi och det andra sydkoreanska APR1400-reaktorer.

Dessa projekt markerar en betydande utveckling inom Polens kärnkraftsindustri och bidrar till landets mål att diversifiera sina energikällor och minska beroendet av fossila bränslen.

Källa World Nuclar News