EU:s klimatplan skjuts upp - parlamentet saknar majoritet för beslutet

Jordbrukarna protesterar under vintern 2024 i tyska Hannover. Foto: Wikipedia Common lic. kredit: Axel Hindemith

En betydande plan från Europeiska unionen för att bekämpa klimatförändringar och bättre skydda naturen i den 27-nationersunionen har på obestämd tid skjutits upp på måndagen, vilket understryker hur böndernas protester som svepte över kontinenten påverkar politiken inför EU-parlamentsvalet i juni.

Medlemsstaterna skulle ge det slutliga godkännandet till förslaget efter månader av förfaranden genom EU:s institutionella labyrint. Men vad som skulle vara en ren formalitet har nu möjligen skjutits upp för alltid. 

Sinnesförändringen följer veckor av obevekliga protester från bönder över hela blocket som har hävdat att massor av miljölagar som styr deras arbete driver dem mot konkurs vid en tidpunkt när livsmedelssäkerhet och självförsörjning återigen blir avgörande medan kriget i Ryssland mot Ukraina fortsätter.

Svårt läge

- Planen befinner sig för närvarande i en mycket svår position och med det kommande europeiska valet kommer det inte vara lätt att ta sig ur denna situation, sa Hollands klimatminister Rob Jetten.

Naturåterställningsplanen är en central del av EU:s Europeiska plan som syftar till att fastställa världens mest ambitiösa klimat- och biodiversitetsmål och göra blocket till den globala referenspunkten för alla klimatfrågor.

Förslaget syftar till att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten år 2050 och kräver kortsiktiga förändringar och uppoffringar från alla delar av samhället för att skörda fördelarna på en generation.

Bredare perspektiv

"Om du vill nå klimatneutralitet måste du också se på det bredare perspektivet att skydda biodiversiteten, stärka naturen i Europa," sa Jetten och betonade att sådana initiativ var nödvändiga.

Även om planen hade en besvärlig resa genom EU:s komplicerade godkännandeprocess var den utvattnade versionen tänkt att segla genom det slutliga omröstningen.

Enligt de komplicerade omröstningsreglerna, där en kvalificerad majoritet som representerar 15 av de 27 medlemsstaterna och 65 procent av befolkningen krävdes, troddes tröskeln vara säker.

Ingen majoritet

- Det verkar som om vi inte har en kvalificerad majoritet längre eftersom ... Ungern har ändrat sin röst. Vi måste förstå varför de gör det, sa Alain Maron, en belgisk regional klimatminister, som ledde mötet för EU:s miljöministrar.

Källa: Euronews