Station Åker - Första steget i Svenska kraftnäts digitala omvandling

Foto: Pxhere

I sommar påbörjas anläggningen av Svenska kraftnäts första digitala transmissionsnätsstation, Station Åker. Den kommer att bli den första i sitt slag och medför fördelar såsom kortare byggtid och förbättrade övervakningsmöjligheter.

Transmissionsnätet genomgår en historisk period av investeringar för att möta kraven i ett samhälle som blir allt mer beroende av el. För att möta dessa nya utmaningar och krav, utvecklar Svenska kraftnät nu även sina transmissionsnätsstationer. Station Åker, belägen strax utanför Mariefred, Södermanland, blir den första av Svenska kraftnäts stationer att genomgå digitalisering.

Svenska kraftnäts kontrollanläggningsingenjör, Erik Wejander, som leder arbetet med stationens digitala delar, betonar att trots den digitala omvandlingen kommer stationens roll och påverkan på nätets driftsäkerhet att förbli densamma.

Projekt Åker har som mål att skapa en standard för framtidens digitala stationer inom transmissionsnätet, och detta kommer att bli en modell för kommande liknande projekt.

Erik Wejander framhäver fördelarna med digitala stationer, inklusive möjligheten att förbereda och testa fler komponenter i förväg på kontor eller i en kontrollanläggningsfabrik, vilket minskar arbetsinsatsen på plats och leder till kortare byggtid. Dessutom ger digitala lösningar möjlighet till självövervakning och larmfunktioner, vilket minskar behovet av fysisk inspektion för att upptäcka fel.

Projektledaren Cristoffer Bäckman ser fram emot att minska byggtiden och arbetsinsatsen på plats genom att slutföra kontrollanläggningen i ett tidigt skede. Han påpekar dock att dessa projekt kräver en stark tillit mellan parterna, eftersom det är en utmaning som innebär intellektuellt arbete på ett nytt sätt.

Nyligen tecknades ett kontrakt med företaget Omexeom för att utföra arbetet med Station Åker på uppdrag av Svenska kraftnät. Målet är att stationen ska tas i drift sommaren 2026, med byggstart sommaren 2024.