Anders Fryksdahl förstärker Tyréns satsning på elkraft

Anders Fryksdahl. Foto: Tyréns

Samhällets framsteg ställer allt högre krav på produktion och distribution av elektricitet. Tyréns ökar nu sitt engagemang för den gröna omställningen och har nyligen rekryterat Anders Fryksdahl, en erfaren professionell inom elkraftssektorn som senast kommer från Sweco. Anders kommer att vara ansvarig för att hantera både nya och befintliga projekt inom elkraftsområdet.

– Diskussionen i samhället fokuserar ofta på elproduktion, men distributionen är lika viktig, särskilt när det gäller att effektivt integrera förnybara energikällor i befintliga eller nya nät. Tyréns spelar en avgörande roll i planeringen, och här ser jag möjligheter att bidra på ett meningsfullt sätt, förklarar Anders Fryksdahl.

Frågan om elnätens kapacitet blir alltmer central i samhällsdebatten. Kraftnäten måste utvidgas och kapaciteten ökas både lokalt och i större system. Att planera för denna förändring tar tid och kräver specialkompetens.

– Planering inom elkraftssektorn är full av utmaningar, såsom långa tillståndsprocesser, samråd och miljökonsekvensbedömningar. Jag ser möjligheter att erbjuda innovativa lösningar för att minska kostnaderna för våra kunder och uppfylla miljökraven, säger Anders Fryksdahl.

– Tyréns är involverat i flera projekt som främjar den gröna omställningen och planerar att växa betydligt inom energisektorn de kommande åren. Anders är en nyckelperson med sin erfarenhet, främst som en senior kraftkälla för att utveckla våra tjänster inom elkraft, men också som stöd för våra kommande anställningar inom området, säger Jonas Lindberg, affärschef för elkraft på Tyréns.

Anders Fryksdahl har en lång bakgrund inom elkraftssektorn och kommer senast från Sweco, där han de senaste fyra åren har arbetat med projekt inom kraftområdet för bland annat Vattenfall och Svenska kraftnät. Han ser fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen inom energisektorn.

– Det är uppenbart att vi behöver stärka elkraftssituationen i Sverige inför en framtid där fossilfri el blir allt viktigare. Vid större elkraftprojekt krävs nära samarbete mellan olika kompetensområden, och Tyréns har här en unik position, avslutar Anders Fryksdahl.