Tyskland och Danmark undertecknar avtal för gränsöverskridande användning av extra långa lastbilar

Med en längd på 25,25 meter utnyttjar den nya långa lastbilen den tillåtna maximala längden till fullo: Det så kallade "Fliegl Swap-Train" kan transportera tre växelflak - till skillnad från vanliga lastbilar med två växelflak - och avlastar därmed lasten på grund av den därmed förknippade kapacitetsökningen transportleder och miljö. Det nya fordonet sparar mer än 20 procent i dieselförbrukning jämfört med vanliga modeller. Foto: Hermes Newsroom

Tysklands federala minister för digitalisering och transport, Dr. Volker Wissing, och hans danska motsvarighet, transportminister Thomas Danielsen, har vid EU:s senaste transportministermöte undertecknat ett bilateralt avtal som möjliggör gränsöverskridande användning av extra långa lastbilar (Lang-Lkw) mellan Tyskland och Danmark. Det nya fordonet sparar mer än 20 procent i dieselförbrukning jämfört med vanliga lastbilar och låntradare.

Transportministern Volker Wissing kommenterade:

- Från och med idag kan speditionsföretagen använda sina effektiva Lang-Lkw även i Danmark. Dessa långa lastbilar vinner rättvist mark över hela Europa eftersom de tillåter oss att transportera mer gods med färre resor. Detta sparar CO2 och avlastar våra vägar. I genomsnitt kan två resor med Lang-Lkw ersätta tre resor med traditionella lastbilar, vilket möjliggör effektivitetsvinster och bränslebesparingar på mellan 15 och 25 procent. Med tanke på de växande godstransporterna och den akuta bristen på förare är detta ett viktigt bidrag som vi inte vill vara utan. Efter Nederländerna är Danmark redan den andra grannstaten som vi ingår ett sådant avtal med. Jag tackar min danska kollega Thomas Danielsen för det goda och konstruktiva samarbetet.

Upp till 25,25 meter

Det bilaterala avtalet tillåter gränsöverskridande användning av de tyska Lang-Lkw av typerna 2 till 5 och motsvarande danska Lang-Lkw. I Tyskland gäller fortfarande de befintliga reglerna och kraven på trafiksäkerhet. Lang-Lkw i Tyskland kan vara upp till 25,25 meter långa. Samma viktgränser som för konventionella lastbilar gäller dock fortfarande. För närvarande revideras direktiv 96/53/EG, vilket i framtiden förutser en europeisk användning av Lang-Lkw.

Presmeddelande från BMDV