Vattenfall Eldistribution ansluter vindkraftparker i södra Dalarna

Tjärnäs. Foto: Vattenfall

Vattenfall Eldistribution har anslutit vindkraftparkerna Skallberget, Utterberget och Tjärnäs i södra Dalarna med en total kapacitet på 95 MW, vilket möjliggör en ökad tillförsel av fossilfri el till elnätet.

Eolus etablerar dessa tre vindkraftsparker under hösten 2023, och de förväntas generera 272 GWh per år, motsvarande elförbrukningen för 54 400 villor. Skallberget och Utterberget i Avesta kommun har sammanlagt tolv vindkraftverk med en samlad kapacitet på 79 MW, medan Tjärnäs i Hedemora kommun har fyra kraftverk med en kapacitet på 26 MW. Samtliga vindkraftverk når en totalhöjd av cirka 200 meter med en rotordiameter på 170 meter.

I sin roll som ägare av elnätet spelar Vattenfall Eldistribution en nyckelroll i energiomställningen genom att ansluta ökad elproduktion från förnybara energikällor. För att kunna ansluta vindkraftparkerna i södra Dalarna har Vattenfall Eldistribution genomfört förstärkningar av elnätet, inklusive nya kraftledningar, transformatorer, två 130 kV-transformatorfack, enkel- och dubbelbrytare samt ett inomhus-ställverk med 20 kV.

Med den växande siffran av vindkraftverk i Sverige driver Vattenfall Eldistribution många anslutningsprojekt varje år och står inför ibland ovanliga situationer. Tina Ivarsson, programledare Sol och Vind på Vattenfall Eldistribution betonar vikten av samarbete för att lösa komplexa utmaningar och nämner exempelvis att de var tvungna att avbryta en upphandling för detta projekt och kombinera två entreprenader för att möta tidskrav.