Nordisk mFRR EAM - En ny era för samarbetet mellan TSO:er och marknadsaktörer

Foto: Pexels

Nordisk mFRR EAM kommer att inledas den 3 december 2024. Det innebär att samarbetet mellan de nordiska TSO:erna och marknadsaktörer intensifieras för att förbereda sig för användningen av nya mFRR EAM-produkter och övergången till automatisk balansering av det nordiska synkronområdet.

Under hösten har de nordiska TSO:erna utvärderat omfattningen av detta samarbete och övervägt nödvändiga åtgärder samt hur organisationen bäst kan anpassas för ändamålet.

Den planerade starten av flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod är en förutsättning för Nordic mFRR EAM, och detta är nödvändigt för att införa 15-minuters handelsperioder på energimarknaderna. Dessa projekt är alla schemalagda att genomföras nära varandra i tid och kommer att ha betydande påverkan på hur de nordiska TSO:erna hanterar elnätet.

De nordiska TSO:erna arbetar för närvarande med att utarbeta detaljerade planer för lokal implementering och införandet av nationella balansansvariga parter/balanstjänstleverantörer.

Källa: Svenska Kraftnät