Rekordintresse för att handla med effekt - kräver ökad kapacitet

Bild: Göteborg Energi.

 

I avsaknad av utbyggnad av nya elnät på stam- och regionnivå har Göteborg Energi Nät tagit initiativ till flera åtgärder för att möjliggöra utrymme i det lokala elnätet. Ett av de framträdande verktygen är deras flexibilitetsmarknad, Effekthandel Väst, som nu går in i sin tredje säsong från den 1 december.

Årets säsong präglas av deltagande från ett flertal nya företag, vilket pekar på en ökad intresse och engagemang för handeln inom området, står det i ett pressmeddelande.

Att handla med effektflexibilitet är ett sätt att frigöra kapacitet i det lokala elnätet när behoven är som störst, till exempel under den kalla årstiden. Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.

– Intresset för att delta på marknaden är rekordstort och i år har vi hela nio nya aktörer som vill vara med och erbjuda sin flexibilitet. Effekthandel Väst är ett av våra viktigaste verktyg för att möta kapacitetsutmaningen i Göteborg. Vi är fortfarande i en utvecklings- och lärande fas så jag ser framemot att gå in i denna vinter och lära oss ännu mer ihop med deltagande leverantörer, säger Therese Caesar, Ansvarig Flexibilitet på Göteborg Energi Elnät.

Flexresurserna i effekthandeln kommer bland annat från batterier, laddstolpar, värmepumpar, frysar, och styrbar verksamhet som industrimaskiner. Genom att skapa mer flexibilitet i det lokala nätet kan begränsningar i överföringskapaciteten från överliggande nät hanteras effektivare.

Effekthandel Väst är en flexibilitetsmarknad på NODES marknadsplats och även Mölndal Energi Nät är en köpare på marknaden.

– Att jobba med flexibilitet i elnätet har en stor potential. Vi räknar med att handeln i framtiden kan frigöra minst 100 megawatt elnätskapacitet, vilket motsvarar två Partille en kall vinter. Jag tror att det ökade intresset för att delta på marknaden bland annat beror på att många företag och andra aktörer förstår alltmer om samhällsutmaningen kring effekt och kapacitet och vill bidra till att lösa den, säger Therese Caesar.