AFRY tilldelas uppdrag för fem solenergiprojekt i Indonesien

Genrebild: Pixabay.

Företaget PT PLN Indonesia Power har gett AFRY uppdraget att genomföra miljökonsekvensbedömningar (ESIA) för fem stora solcellsprojekt på Java Island i Indonesien. 

PT PLN Indonesia Power, ett dotterbolag till det statsägda elbolaget PT PLN (Persero), är en viktig aktör inom Indonesiens elsektor, som idag förvaltar över 21 GW kraftverk över hela landet.

I linje med regeringens ambition att accelerera omställningen till förnybar energi har PT PLN Indonesia Power lanserat Projektet- Hijaunesia 2023, ett initiativ som omfattar flera projekt för förnybar energi, bland annat sol- och vindkraftsprojekt.

AFRY har utsetts att genomföra miljö- och sociala konsekvensbedömningar (ESIA) för fem solcellsprojekt med en total kapacitet på 500 MW, bestående av tre flytande solcellssystem och två markmonterade solcellsanläggningar, på Java.

Miljökonsekvensbedömningarna kommer att genomföras parallellt med den lagstadgade processen för miljökonsekvensbedömning (AMDAL) och följa internationella standarder, specifikt den asiatiska utvecklingsbankens (ADB) skyddsåtgärder och enligt IFS Performance standards.

- Megaprojektet Hijaunesia är en fortsättning på PLN Indonesia Powers åtagande att bygga mer förnybar energi, som beskrivs i affärsplanen för elförsörjning 2021–2030, med fokus på grön energi, säger Edwin Nugraha Putra, VD för PT PLN Indonesia Power.

- Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med PLN Indonesia Power, och det fortsatta förtroendet att vara miljökonsult för dessa stora solcellsprojekt. Detta är ett viktigt steg för att minska beroendet av fossila bränslen och accelerera landets omställning till ren energi, säger Petteri Härkki, AFRYs regionala chef för Asien.