Luleå Energi väljer BKtech för miljövänlig fjärrvärme

Foto: BKtech

Luleå Energi är ett lokalt energibolag som täcker områden som el, fjärrvärme, energitjänster, elhandel och fiberlösningar. De planerar att ersätta en äldre fastbränslepanna i Råneå med en ny, miljövänlig pelletspanna från BKtech, vilket säkerställer pålitlig fjärrvärmeleverans. BioDuo 4,5 MW-anläggningen är flexibel och passar både låg- och höglast i fjärrvärmesystemet.

BKtech vann upphandlingen tack vare höga poäng för teknisk lösning och layout. Bioenergi i form av träpellets används som en hållbar och förnybar energikälla, där restprodukter från träindustrin används ansvarsfullt. Tack till Luleå Energi AB för förtroendet, och BKtech ser fram emot att genomföra detta projekt.