Göteborg energi tar jättekliv mot klimatomställning

Visionsbild på Göteborg Energis nya biobränsleeldade ångpanna i Göteborgs hamninlopp.

Göteborg Energi har beslutat att bygga en ny biobränsleeldad ångpanna, en investering på 2,53 miljarder kronor. Den nya ångpannan ska integreras med Rya kraftvärmeverk i Energihamnen i Göteborgs inlopp och väntas kunna driftsättas värmesäsongen 2025/2026. Den nya biobränsleeldade ångpannan är Göteborgs Energis i särklass viktigaste investering på vägen mot målet att all fjärrvärme från bolaget senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor.

Av: Annika Wihlborg

Den ny biobränsleeldade ångpannan beräknas bidra med 156 megawatt värme och 39 megawatt el till det lokala energiystemet. Det gör att den totala framtida kapaciteten för Rya kraftvärmeverk blir 465 megawatt värme och 260 megawatt el. Projektentreprenörerna är upphandlade, pannan levereras av Valmet, den yttre bränslehanteringen levereras av Raumaster och markarbeten genomförs av Veidekke Entreprenad.

Projektgruppen har gemensamt antagit utmaningen att uppföra anläggningen på rekordtid, trots komplexiteten i att bygga en så storskalig ångpanna. Under 2023 inleds arbetet med marksanering. Under 2024 inleds anläggningsarbeten och i slutet av året lämnas färdiga bottenplattor till processleverantörerna för panna och yttre bränslehantering. Tredje kvartalet 2025 räknar Göteborg Energi med att starta upp driftsättningen.
 
Milstolpe för Göteborgs klimatomställning
– Vår nya biobränsleeldade ångpanna på Rya området är en viktig pusselbit i vår omställning till förnybar el och värmeproduktion och en milstolpe för Göteborgs klimatomställning. Den är också en strategiskt viktig investering för att förnya vår anläggningspark, säger Göteborg Energis vd Per-Anders Gustafsson.
 

b
Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi.

Den nya biobränsleeldade ångpannan i Rya är den viktigaste pusselbiten i arbetet med att nå Göteborg Energis mål att all fjärrvärme från bolaget senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor. Samtidigt har bolaget även byggt en ny bio- baserad hetvattenpanna på Ryaområde samt en ny fjärrvärmeledning från Mölndal, ytterligare två satsningar som ska bidra till att nå det ambitiösa klimatmålet.

– Jag är väldigt stolt över denna nya stor-satsning. Med en ny biobränsleeldad ångpanna som integreras med Rya kraftvärmeverk gör vi oss oberoende av naturgas. Vi ökar försörjningstryggheten, skapar en ny källa för lokal elproduktion och vi behåller samtidigt fjärrvärmens konkurrenskraft för våra kunder, säger Per-Anders Gustafsson.

Visuellt landmärke ritat av dansk arkitektbyrå
Den nya värmepannan kommer att bli flexibel och kan köras på i princip alla typer av biobränslen utifrån aktuell tillgång, i huvudsak GROT och återvunnet returträ. Göteborg Energis nya biobränsleeldade värmepanna kommer att bli ett nytt visuellt landmärke i Göteborgs hamninlopp. I samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter har en gestaltningstävling av den tänkta bioångpannan genomförts och vinnaren är Gottlieb Paludan Architects med sitt bidrag Kakelugnen. Den nya byggnaden kombinerar ett tydligt industriellt utseende med mjukare linjer. 

b