CheckWatt tar hem förstapriset i E-Prize 2023

Foto: Alessandro Bianchi/Unsplash

Energitjänsteföretaget CheckWatt belönades med förstapriset i kategorin energioptimering vid E-Prize 2023, en framstående innovationstävling. CheckWatts tjänster möjliggör för batteriägare att generera intäkter genom att stödja elsystemet.

Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt, uttryckte sin glädje över att deras samhällsnyttiga tjänster uppmärksammades. Han underströk att kombinationen av förnybar el med batterier och vätgas kan ge betydligt bättre stöd åt elsystemet jämfört med traditionella kraftslag, och därmed öka driftsäkerheten.

Juryn motiverade sitt val av CheckWatt som vinnare med att den ökande andelen förnybar produktion ställer nya krav på balansering av energisystemet för att upprätthålla stabiliteten i det svenska elnätet. CheckWatts energilagrings- och flexibilitetslösningar ger både privatpersoner och företag möjligheten att balansera efterfrågan och utbud på el, samtidigt som de kan tjäna pengar och bidra till Sveriges energiomställning.

CheckWatt kopplar samman många mindre batterier för att snabbt tillföra effekt vid plötsliga avbrott i elnätet, vilket bidrar till att upprätthålla frekvensen. Deltagande hushåll och företag kompenseras av Svenska kraftnät för att använda sina batterier i dessa situationer.

Dan-Eric Archer ser intäkter från batterier som en välkommen motvikt till höga elräkningar och hoppas på ökad anslutning av batterier och andra flexibla resurser för att främja snabbare integration av förnybar elproduktion i systemet.

Den smarta styrningen av olika resurser, inklusive batterier, solceller, vindkraftverk, elbilsladdare och värmepumpar, minskar också behovet av kostsam utbyggnad av elnätet. Genom att styra om elkonsumtionen till mindre belastade tider på dygnet minskas den högsta belastningen som elsystemet behöver dimensioneras för.

E-Prize, som delas ut av Aktuell Hållbarhet, Dagens industri och E.ON, hyllar de mest innovativa energilösningarna. Prisutdelningen ägde rum under konferensen Hållbart Näringsliv i Stockholm. Andra finalister i CheckWatts kategori för energioptimering inkluderade Skyqraft och Nilsson Energy.