Nederländska kungen Willem-Alexander bevittnar vätgasrevolution i Duisburgs och Rotterdams hamnar

Nederländska kungen (femte från vänster) bekantar sig med ett nytt stort vätgasprojekt i tyska Duisburgs hamn. Foto:PR: Condor H2 | Port of Rotterdam

Under ett kungligt besök presenterades första stegen i riktning mot ett vätgas-ekosystem i Nederländerna och Tyskland. Kung Willem-Alexander besökte Duisburgs hamn.

Tysklands största inlandshamn, där man visade hur vätgas från förnybara källor kan revolutionera industrin som ersättning för fossila bränslen och råvaror.

Projektet RH2INE/Condor H2 syftar till att göra emissionsfri inlandsfartygstrafik möjlig längs sträckan Rotterdam-Duisburg-Basel med hjälp av vätgasdrivna fartyg. Port of Rotterdam Authority och provinsen Südholland arbetar tillsammans med över 40 partners, inklusive duisport, för att överkomma operationella, tekniska och ekonomiska hinder för användning av vätgasdrivna fartyg.

Rotterdams energihub

Delta Rhine Corridor är ett nätverk av underjordiska rörledningar och kablar sträckandes från Rotterdam till Sydlimburg och vidare till Tyskland, vilket bland annat möjliggör transport av grön vätgas och CO2 för underjordisk lagring. Projektet, som stöds av ett internationellt ekonomiskt konsortium och regeringarna i både Nederländerna och Tyskland, är en del av Port of Rotterdams initiativ för att behålla sin roll som energihub.

Pilotprojekt

Ett pilotprojekt med OCI-Röhm-duisport-Rotterdams hamn demonstrerar att transport av vätgas till inlandet redan är möjligt.

Ett inlandsfartyg transporterade ammoniak, framställt från bio-baserade råvaror, till duisport från en terminal i Rotterdams hamn, med ursprung från OCI i Texas.

Efter ankomsten till duisport fraktades lasten vidare till företaget Röhm som använder produkten för tillverkning av plexiglas. Detta pilotprojekt visar på en framtid där transport av energibärare med låga eller inga CO2-utsläpp blir normen, kompletterande till stora rörsystem som Delta Rhine Corridor.