Tidösamarbete lanserar handlingsplan för ökad kärnkraft

Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor, IKEM. Foto: IKEM

Partierna i Tidösamarbetet presenterar nu en handlingsplan för att främja användningen av kärnkraft. Initiativet välkomnas av IKEM. Inom innovations- och kemiindustrin är tillgången till pålitlig och prisvärd elektricitet avgörande för att underlätta övergången till en mer hållbar klimatomställning.

IKEM:s medlemsföretag är beredda att göra de investeringar som krävs för klimatomställning, men då måste staten samtidigt kunna hålla minst samma tempo för att leverera den fossilfria el och energi som omställningen kräver.

– Bara omställningen i innovations- och kemiindustrin kommer innebära en elförbrukning som motsvarar all den hushållsel som används i dag. Vi välkomnar initiativet men menar att regeringen borde kunna sätta ett ännu mer ambitiöst mål. Varför inte tre storskaliga reaktorer senast 2030?, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM.

bild
Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM. Foto: IKEM

Regeringens förslag:

  • Statens finansiella ansvar tydliggörs genom en riskdelningsmodell
  • En kärnkraftssamordnare tillsätts
  • Massiv utbyggnad av ny kärnkraft till 2045
  • Ny kärnkraft med total effekt motsvarande minst två storskaliga reaktorer senast 2035

– Självklart ska staten ta ansvar för elsystemet och dess utbyggnad. Elsystemet borde vara ett riksintresse menar vi. En annan viktig del är att säkerställa konkurrenskraftiga elpriser, säger Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor, IKEM.

– Regeringen behöver se att det pågår en grön industriell revolution även i södra Sverige. Vi hoppas att man får till kärnkraftverk i närheten av det stora kemiklustret i Stenungssund, säger Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatfrågor, IKEM.