BMH Technology levererar ett biomasshanteringssystem till Kokkolan Energia

Bild: BMH Technology.

BMH Technology BMH Technology har tecknat ett kontrakt med Kokkolan Energia, Finland, för leverans och installation av ett biomasshanteringssystem. BMH Technology’s system kommer att fördubbla kraftverkets bränslemottagning och bränslelagringskapaciteten kommer att öka fyrfaldigt. Dessutom kommer det nya biomasshanteringssystemet att hjälpa Kokkolan Energia att minska bruk av torv som bränsle och öka bruk av förnybar energi.

Det nya biomasshanteringssystemet kommer att ersätta Kokkolan Energia’s nuvarande system och kommer att mata bränsle till en befintlig panna.

Med denna investering i ett biomasshanteringssystem är vi glada över att kunna möta våra kunders efterfrågan på förnybar energi, säger Tommi Korpi, Kokkolan Energia’s tillförordnade vd.

- Detta är en betydande investering på vår väg mot koldioxidneutral energiproduktion.

-Genom det nya biomasshanteringssystemet kan Kokkolan Energia minska användningen av fossila bränslen, säger Senior Vice President Ari Nyrökorpi från BMH Technology.

- Vi är glada över att fortsätta vårt långa samarbete med Kokkolan Energia och ser fram emot att leverera detta system. Vi har redan levererat flera biomasshanteringssystem av denna storlek som minskar användningen av torv och gas.

Leveransen omfattar en biomassbränslemottagningsstation där bränslet transporteras till sållning, automatiskt provtagningssystem och till ett silolager utrustat med skruvutmatare och transportörer. BMH levererar också externa transportörer som transporterar bränslet från silolagret till en befintlig transportör som leder till pannan.

Biomasshanteringssystemet kommer att levereras, installeras och överlämnas senast 2024