SENS säkrar ny batterilagringsanläggning utanför Nyköping

Foto: Saif71/Unsplash

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har säkrat ett nytt batterilagringsprojekt genom förvärv av 40% av aktierna i det relevanta projektbolaget från markägaren Christineholm Förvaltnings AB (”CFA”), med verksamhetsmål att etablera en batterianläggning med en planerad kapacitet på 40 MW utanför Nyköping.

SENS har stärkt sin position inom batterilagringssektorn ytterligare genom att säkra arrende för ytterligare en storskalig batteripark. Detta genom att ingå ett aktieägaravtal med CFA, som äger 100% av projektbolaget Spånga Volt AB. Genom aktieköpsavtalet kommer SENS att förvärva 40 procent av aktierna i Spånga Volt och leda utvecklingen av de nödvändiga komponenterna för att etablera en batterianläggning på markområdet som har upphandlats i arrendeavtalet med CFA. Ägandet av Spånga Volt kommer vara CFA 60 procent, och SENS 40 procent, efter aktieförvärvet.

Johan Wachtmeister, ägare CFA, kommenterar:
”Jag är mycket glad att Christineholm Förvaltning och SENS startar ett samarbete kring batterilagring. Jag ser en möjlighet för oss att bidra till ett mer stabilt elnät i den gröna omställningen som samhället i stort är uppe i. Det är också mycket viktigt för våra egna verksamhetsområden, inte minst utvecklingen av vårt företagskluster som fortsätter växa. En stabil och modern elförsörjning har sällan varit viktigare och det är väldigt roligt att få vara med på den här resan.”

Med detta nya avtal har SENS utökat sin projektportfölj. Tillsammans med tidigare kommunicerade batteriprojekt har SENS nu potentialen att driftsätta upp till 130 MW batterilagring.

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar:
”Detta avtal med Christineholm Förvaltnings AB är en del av vår kontinuerliga strävan att stärka vår position inom batterilagringssektorn. Genom sådana samarbeten säkerställer vi att vi kan möta den växande efterfrågan på förnybar energilagring på ett effektivt och hållbart sätt. Vi ser fram emot att arbeta tätt med Spånga Volt för att realisera våra gemensamma mål.”

Baserat på tidigare transaktioner i marknaden av batterilager varierar marknadsvärdet för projekträttigheter vid Ready-to-build mellan 250-500 tkr/MW. Antaget att detta projekt ligger inom det prisspannet, med tanke på projekts specifika förhållanden, kan det uppskattade värdet ligga mellan 10 - 20 mkr, förutsatt att alla projekträttigheter säkerställs. Det bör noteras att aktieköpesavtalet eller arrendeavtalet inte genererar några omedelbara intäkter för SENS idag utan sker först när SENS ingått försäljningsavtal och/eller utvecklingsavtal för projektet med en långsiktig ägare/investerare.