Statkraft stärker sin redan kraftfulla position med det andra vindkraftsförvärvet i Breeze-serien

Statkrafts vindfarm Hiltra. Foto: Statkraft, kredit Flickr Pro, Paige Johnson

Norska energijätten Statkraft, Europas största producent av förnybar energi, har enligt ett pressmeddelande, förvärvat en vindkraftsportfölj från Breeze Two Energy i Tyskland och Frankrike, och utökar sin repoweringportfölj med 337 megawatt och 39 vindkraftsparker.

Statkraft har därmed lagt till 39 vindkraftsparker i drift till sin europeiska landbaserade vindkraftsportfölj i ett förvärv som speglar det första i sitt slag för företaget sedan 2021.

Fördubblad prestanda i Tyskland

Den förvärvade vindkraftsportföljen i Tyskland består av 35 vindkraftsparker (165 turbiner) med en installerad effekt på 310 megawatt belägna över hela Tyskland. Statkrafts vindkraftskapacitet i landet fördubblas genom detta förvärv, vilket placerar företaget bland de tio största vindkraftsoperatörerna i Tyskland.

I Frankrike består vindkraftsportföljen av 4 vindkraftsparker (20 turbiner) med en installerad effekt på 27 megawatt, vilket nästan fördubblar Statkrafts vindkraftskapacitet i Frankrike.

Trettiofem av tillgångarna är baserade i Tyskland och fyra finns i Frankrike.

Optimerar vindenergidriften

Statkraft meddelar att syftet är att optimera driften av vindkraftsverken och på sikt ersätta de gamla turbinerna med nya, mer effektiva. Att öka kapaciteten samtidigt som delar av den befintliga infrastrukturen återanvänds är ett av de mest hållbara sätten att leverera tillväxt inom förnybar energi.

Flytten att lägga till den befintliga portföljen i båda länderna är enligt företaget en del av Statkrafts ambition att öka tillväxttakten inom vind-, sol- och batterilagring på sina etablerade marknader för att nå en årlig utvecklingstakt på 4 gigawatt till 2030.

Vindkraftsparkerna som ingår i detta förvärv ligger i mycket blåsiga lägen. Sedan de byggdes för 15 till 21 år sedan har turbintekniken utvecklats avsevärt, och de flesta av anläggningarna har en stor repowering potential.

Ersätter gamla turbiner med nya

- Vi är glada över möjligheten att använda vår betydande erfarenhet för att förlänga livslängden för dessa vindkraftsparker. Att ersätta gamla turbiner med nya, mer effektiva kan fördubbla energiproduktionen från anläggningarna, vilket bidrar till energiomställningen i Europa, säger Barbara Flesche, EVP Europe på Statkraft.

– Vår erfarenhet av att leverera konkurrenskraftig drift och underhåll i stor skala gör Statkraft till rätt ägare för att underlätta den nödvändiga livstidsförlängningen och repowering och fortsätta att generera förnybar vindkraft från dessa platser, tillägger Flesche.

Köpeskillingen för portföljen var 4,7 miljarder norska kronor.

Källa: Pressmeddelande från Statkraft