Hitachi Energy och Ørsted förlänger ramavtal för havsbaserad vindkraft

Från vänster: Per Leth Hansen, Global Account Manager för Ørsted på Hitachi Energy, Johan Söderström, Executive Vice President för Europa-, Mellanöstern- och Afrika på Hitachi Energy, Sebastian Hald Buhl, Ørsteds landschef i Sverige, Tobias Hansson, vd på Hitachi Energy i Sverige och Sepideh Chekad, projektledare för Power Transformer-leveransen av Hornsea 3 . Foto: Hitachi Energy

Hitachi Energy och Ørsted förlänger sitt långvariga samarbete kring havsbaserade vindkraftsparker med ytterligare tre år. Det utökade ramavtalet omfattar Ørsteds globala havsbaserade vindkraftsparker, såsom den 1,5 gigawatt (GW) stora havsbaserade vindkraftsparken Skåne i Sverige, som är föremål för tilldelning. Avtalet bygger på ett långvarigt samarbete och speglar Ørsteds och Hitachi Energys åtagande att i stor skala och snabbt påskynda energiomställningen i Sverige. 

Vid ett besök på Hitachi Energys fabrik i Ludvika meddelade Ørsteds landschef i Sverige, Sebastian Hald Buhl, och Hitachi Energys Europa-, Mellanöstern- och Afrikachef Johan Söderström, tillsammans med landsansvarige vd:n, Tobias Hansson, att det befintliga ramavtalet mellan företagen förlängs med tre år. Detta görs för att man ska kunna fortsätta leverera produkter och lösningar till Ørsteds globala portfölj med havsbaserade vindkraftsprojekt, vilken, med förbehåll för avtal, inkluderar Skåne Havsvindpark. 

Denna förlängning av ramavtalet bygger på Ørsteds nära relation med Hitachi Energy som en global teknikledare och viktig partner för den havsbaserade vindkraftsindustrin. Hitachi Energy har under ett decennium levererat flera order från Ørsted, bland annat ett betydande kontrakt för hela överföringssystemet till Hornsea 3 i Storbritannien, världens största havsbaserade vindkraftspark. 

Skånes havsbaserade vindkraftspark kommer att utvecklas 22 kilometer söder om Ystad och Trelleborg i Sveriges exklusiva ekonomiska zon (EEZ). Vindparkens installerade kapacitet kommer att vara 1,5 GW, med en årlig produktion på 7 terawattimmar (TWh). Elen kommer att kunna täcka hälften av Skånes behov.   

Sebastian Hald Buhl, Ørsteds landschef för Sverige, säger: ”Ørsted har branschens starkaste band till leveranskedjan inom havsbaserad vindkraft, vilket dagens besked speglar. Hitachi Energy i Ludvika har några av världens ledande kompetenser inom utrustning för havsbaserad vindkraft, och det gläder mig att vi återigen har ett nära samarbete med den svenska leveranskedjan, i vilken vi redan har investerat mer än 20 miljarder kronor. Ørsted håller på att utveckla den 1,5 GW stora Skåne Havsvindpark, och i väntan på regeringens slutliga godkännande av projektet, räknar vi med att leverera investeringar på minst 25 miljarder kronor för att förverkliga projektet.” 

Hitachi Energy har redan levererat överföringsutrustning till Ørsteds havsbaserade vindkraftsparker Hornsea 1 och Hornsea 2 i Storbritannien, vilka båda har slagit rekord som världens största havsbaserade vindkraftsparker. Ørsted utvecklar för närvarande världens enskilt största havsbaserade vindkraftspark Hornsea 3 (2800MW), där Hitachi Energy också är med som leverantör. Ordern för Hornsea 3 kommer att produceras i Ludvika samt på andra orter i Europa och globalt. 

Johan Söderström, som är Europa-, Mellanöstern- och Afrika-chef på Hitachi Energy med placering i Sverige, säger: ”Vi är hedrade över att få Ørsteds förtroende och ser fram emot att fördjupa vårt samarbete ytterligare. Ørsted, som är ledande inom uppbyggnaden av havsbaserad vindkraft, har under många år varit en partner till Hitachi Energy. Förlängningen av ramavtalet visar vårt engagemang för att fortsätta påskynda den svenska och europeiska energiomställningen”.   

“Som tidigare meddelats planerar vi att anställa mer än 2 000 nya medarbetare under de kommande två åren i Sverige, och detta avtal bidrar till att stödja våra expansionsplaner”, tillägger Tobias Hansson, vd, Hitachi Energy i Sverige.  

Det långsiktiga samarbetet mellan Ørsted och Hitachi Energy omfattar också leveranser av Hitachi Energys erbjudande som transformatorer, ställverk och elkvalitetssystem samt digitala innovationer som inkluderar energimarknadshantering och automations- och kommunikationssystem.