Affärsverkens värmeverk på Gullberna Park producerar sin egen el

Foto: Affärsverken

Affärsverkens värmeverk på Gullberna Park är numera både värme- och elproducent. Den nya elen gör anläggningen självförsörjande och bidrar till energiomställningen i Karlskrona.

I vintras utrustades värmeverket på Gullberna med ett så kallat ORC-system (Organic Rankine Cycle) för att kunna producera både värme och el. Sedan början av juni är systemet i drift.

Tekniken är i princip en ångturbin som sätts i rörelse av trycket från het gas från fjärrvärmen. Turbinen driver sedan en generator som producerar elektricitet.

– Värmebehovet ute i fjärrvärmenätet styr hur stor elproduktion det blir, men det kommer räcka för att göra oss självförsörjande.

Även när vi inte behöver elda så mycket på sommaren så blir det tillräckligt, för då minskar även belastningen på fläktar och pumpar och annat som drar ström hos oss.

Turbinen genererar dessutom lite mer el än vi förväntade oss, hela 355 kW, säger Björn Karlsson, driftsamordnare på Affärsverken.

Värmeverket kommer även att leverera el till elnätet i Karlskrona när det finns kapacitet över.
– Det här är väldigt bra ur miljösynpunkt. Vi eldar bara pannan med biobränsle från närområdet och bidrar till bättre balans i energisystemet.

Detta är ett sätt att säkerställa så att Karlskrona inte halkar efter i energiomställningen.

Just nu pågår flera olika insatser och projekt som främjar framtidens elförsörjning för ett hållbart Karlskrona, säger Anna Wallin, vd Affärsverken.